ANUNT ACHIZITIE CONSUMABILE

Nr. 41/23.01.2018

ANUNT ACHIZITIE CONSUMABILE
PROIECT AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”,
POCU/82/3/7/106237

SC CERC SRL, partener in cadrul proiectului AS NV, intentioneaza sa achzitioneze bunuri consumabile pentru derularea activitatilor proiectului.
Valoarea estimata a bunurilor, conform bugetului si planului aprobat al achizitiilor este de 14.250 lei fara TVA, (16.957,5 lei inclusiv TVA).
Sursa de finanțare: Proiectul „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, cod SMIS 106237 – POCU/82/3/7/106237 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, “Locuri de munca pentru toti.
Lista consumabilelor si a cantitatilor estimative ce se vor achizitiona in cadrul proiectului este detaliata in caietul de sarcini, care poate fi descarcat de pe site-ul www.cerc-consultanta.ro, sau poate fi solicitata prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com.
Bunurile consumabile vor fi achizitionate lunar, pe baza de comanda, emisa cu min. 5 zile inainte de livrarea acestora.
Valoarea medie a comenzilor lunare este de 700 lei, inclusiv TVA.
Durata de desfasurare a contractului de furnizare este de 24 luni, respectiv ianuarie 2018–iunie 2019 si iulie 2020–dec 2020.
Plata facturilor furnizorului se va face tot lunar, dupa receptia bunurilor livrate.

Doc. solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de furnizare (copii conform cu originalul):
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat
– Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese (model transmis de beneficiar).
o Persoanele reasponsabile cu achizitia sunt: Ieremia Cristian, Mitre Alexandra si Bitto Cristina.
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana la data de 1 februarie 2018, ora 12.00, la adresa: Baia Mare, str. Victoriei nr. 50, etaj 2, sau pe e-mail: cerc.consultanta@gmail.com.

Informatii suplimentare la tel. 0745318089.
Anunt achzitie consumabile 106237

Ieremia Cristian-Simion
Administrator/coordonator proiect

Date: January 23rd, 2018 | Categories: Proiect ASNV | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*