ANUNȚ
Bursa locurilor de muncă pentru femei

Echipa proiectului INSOMED participă cu un stand de prezentare la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU FEMEI, ORGANIZATĂ DE AJOFM MARAMUREȘ, MIERCURI, 7 MARTIE 2018, cu scopul identificării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care ar putea beneficia de serviciile oferite prin proiect.
Municipiul Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Școala Gimnazială Nr. 18 și SC ROGEPA SRL, implementează proiectul „Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, Contract POCU/20/4/2/101853. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 4 „Promovarea incluziunii sociale”, Obiectiv Specific 4.2.
În cadrul proiectului, se vor desfăşura acţiuni de informare, recrutare și identificare grup țintă, orientare în carieră, formare profesională și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în zonă, urmate de activități și servicii pentru acces pe piața muncii (inclusiv acordarea de subvenții angajatorilor pentru includerea pe piața muncii a persoanelor din grupul nostru țintă), servicii de sprijin pentru participarea la educație a elevilor din zonă, servicii de consiliere socială, socio-medicală, servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și servicii de asistență juridică.
Proiectul este destinat persoanelor inactive din Baia Mare, care au domiciliul în unul din cartierele: Gării, Depozitelor, Traian și Republicii.
Pentru mai multe informații, vă așteptăm miercuri, 7 martie 2018, între orele 09.00-13.00, la Bursa Locurilor de Muncă care se va desfășura la Sediul AJOFM de pe strada Hortensiei nr. 1A, Baia Mare, să ne vizitați standul de prezentare.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0741610262

Date: March 6th, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*