Ultimele locuri ! Curs consilier vocational

ÎNSCRIE-TE LA CURSUL DE FORMARE ACREDITAT
CONSILIER VOCAȚIONAL – GRATUIT !
Mai sunt doar 2 locuri libere !

Inscrie-te la CURSUL GRATUIT de specializare – CONSILIER VOCAȚIONAL ORGANIZAT DE FIRMA SC CERC SRL, partener în cadrul proiectului InSoMed – „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”, finanțat prin POCU 2014-2020, daca NU ai loc de munca si locuiesti în Municipiul Baia Mare, în unul din cartierele
• Traian
• Republicii
• Gării
Sau
• Depozitelor
Strazile: Bd.București, G.Coșbuc – de la Meda pana la spital, Cuza Vodă, Bd.Decebal, Dobrogei, Bd.Traian, Transilvaniei, Oituz, Dobrogei, Amurgului, Matei Basarab,C-tin Brâncoveanu, Bucovinei, Cosmonauților, Gării, Iancu de Hunedoara, Jupiter, Lăpușului, Neptun, Petru Rareș, Saturn, Uranus, Vlad Țepeș, Depozitelor, Mărgeanului, Motorului, Aleea Filaturii, Dragos Voda.

! Cursul va demara în 15 martie.

1. Descrierea şi scopul cursului
– Cursul de Consilier Vocațional este un curs de specializare acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) si recunoscut de Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale si Ministerului Educatiei Naţionale. In urma absolvirii acestui curs se obţine un Certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional şi european. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
– Cursul are drept scop dezvoltarea unor competențe și abilități care să permită absolvenților acestui curs să îndrume alte persoane în dezvoltarea lor personalaâă, vocatională și profesională, dezvoltarea cunoștințelor, deprinderilor de autonomie personală și socială.
– Cursul are o durata 340 de ore ( 117 ore pentru pregătire teoretică si 223 ore pentru pregătire practică).
– Asimilarea unor competenţe profesionale privind planificarea activităților, comunicarea cu beneficiarii, aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, lucrul în echipă, evaluare vocațională, orientare profesională, construirea relației beneficiar-angajator, consilierea post angajare

2. Cui se adreseaza cursul de Consilier vocațional?
– Persoanelor cu abilităţi sociale, pedagogice, competenţe psihologice, de comunicare
– Persoanelor care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul unor ONG-uri;
– Persoanelor care își propun să lucreze în domeniul resurselor umane, agențiilor de recrutare și plasare de personal;
– Persoanelor care doresc să îşi certifice abilitățile dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;

3. Condiţii de acces:
– Să dorescă să-şi perfecționeze abilitățile sociale, pedagogice, competenţe psihologice, de comunicare
– Să aibă nivelul studiilor necesare pentru acest tip de program de formare profesională, respectiv studii superioare (licență) si sa nu fie activi pe piata muncii
– Doritorii vor trebui să fie recomandaţi în urma şedinţelor de consiliere profesională prevazute în cadrul proiectului.
– Să mai beneficieze de cel puţin un serviciu oferit în cadrul proiectului, însă o singură data la programe de formare profesională (iniţiere/calificare/specializare/ perfecţionare)

4. Derulare
– Cursanții sunt puși în fața unor situații similare celor din viața reală prin exerciții de comunicare, simulări jocuri, lucru în echipă, stimulându-se învățarea activă şi competenţele necesare pentru a comunica eficient în orice situații, de furniza servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupationale si orientare profesionala.
– Cursanţii vor fi evaluaţi periodic, pe toată durata cursului, pentru a se verifica nivelul de cunostinţe teoretice şi practice dobândite cu ajutorul unor teste.
– Evaluarea finală se va face printr-un examen conform programării ANC va cuprinde o proba teoretică (test grilă) și o probă practică (un potofoliu de consiliere elaborat și dezvoltat individual/ grupe de cursanți)

5. Care sunt avantajele participarii la acest curs?
– Pregatire profesională alaturi de formatori cu experianta teoretica si practica in domeniu
– Pachet de rechizite personalizate pentru curs
– Tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea creativitatii;
– Subventii acordate participantilor raportate la numarul de ore de participare la instruire (maximum 1700 lei pe tot cursul);
– Masă gratuită pentru fiecare zi de participare
– Certificat de absolvire sub siglele Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Educatiei Nationale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

6. Documente necesare pentru înscriere
– Copie CI/BI valabil;
– Copie certificat naştere;
– Copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
– Copie hotărâre de divorţ ( dacă este cazul);
– Copie diplomă pentru ultimele studii absolvite;
– Adeverință medical (apt pentru acest curs)

Informații suplimentare și înscrieri: tel. 0745125914 (Alexandra Mitre), e-mail: cerc.consultanta@gmail.com
Principiul de înscriere: primul venit – primul servit.

Date: martie 2nd, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*