ANUNT ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT PROIECT POCU 106237

Nr. 197/25.06.2018

ANUNT DE INTERES PUBLIC

SC CERC SRL Baia Mare intentioneaza sa demareze procedura pentru achizitia de echipamente, in cadrul proiectului: „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, cod SMIS 106237 – POCU/82/3/7/106237.
Valoarea totala a achizitiei, conform bugetului proiectului si studiului pietei este de 29.999,99 lei, fără T.V.A.
Perioada de derulare a contractului/contractelor de furnizare: iulie 2018-august 2018
Achiziția se va face pe loturi, prin achizitie directa, de pe SEAP, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, după cum urmează:
Ofertele pot contine unul sau mai multe echipamente/loturi.
Caracteristicile tehnice minimale ale echipamentelor sunt descrise in ANUNTUL ATASAT AICI 5 Anunt site CERC achiz echipam CERC 106237
CAIETUL DE SARCINI POATE FI CONSULTAT AICI 4 Caiet sarcini achiz echipam CERC 106237

Termen de livrare: Pe baza de comanda, in max 30 zile de la semnare contract.
Conditii de plata: in 15 zile de la emiterea facturii si receptia produsului.
Pentru identificarea facila a ofertelor incarcate in SEAP, ofertantii vor transmite oferta si pe e-mail, la adresa: cerc.consultanta@gmail.com.
Termenul de transmitere oferte pe e-mail: 5 iulie 2018.

Doc. solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de furnizare (copii conform cu originalul):
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat
– Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese (model transmis de beneficiar).

Pentru informatii suplimentare:
Adresa de contact: cerc.consultanta@gmail.com
Tel.: 0745318089 Coordonator proiect P1
Pagina WEB: www.cerc-consultanta.ro Ieremia Cristian – Simion

Date: iunie 25th, 2018 | Categories: Proiect ASNV | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*