DERULARE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI ÎN CADRUL PROIECTULUI INSOMED

DERULARE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI
ÎN CADRUL PROIECTULUI INSOMED

Către beneficiarii proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”, POCU/20/4/2/101853, CARE AU ABSOLVIT CURSURILE DE FORMARE ANTREPRENORIALA:

Municipiul Baia Mare, în calitate de BENEFICIAR, în parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, anunţă beneficiarii proiectului care au absolvit cursul de Competențe anreprenoriale, că pot depune în perioada 16 august- 1 octombrie planurile de afaceri pentru Concursul de planuri de afaceri organizat în vederea selectării afacerilor ce vor fi finantate prin intermediul schemei de minimis.
Care sunt condițiile de participare la concurs și de acordare a finanțării?
– Incadrarea in categoria de “Absolvent al cursurilor de formare competente antreprenoriale derulate prin proiect”.
– Asumarea infiintării unei întreprinderi care sa aiba sediul social si, dupã caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.
– Pentru subventia acordata este obligatorie angajarea a minimum 1 persoana in cadrul afacerii sprijinite,
– Afacerea trebuie sa functioneze minimum 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 7 luni dupa terminarea perioadei de implementare.
– Sa respecte conditiile impuse prin schema de ajutor de minimis denumita„Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) in comunitatile marginalizate”
– Încadrarea în bugetul maxim de 111.557,5 lei alocat unui plan de afaceri.
Documentele necesare inscrierii la Concursul de Planuri de Afaceri:
– Copie CI/BI valabil (existenta la dosarul GT);
– Certificat de absolvire a cursului de competente antreprenoriale;
– Copie diploma pentru ultimele studii absolvite;
– Certificat constator pe persoana fizica pentru a vedea ca nu este administrator sau actionar al unei alte firme.
– Cazier judiciar
– Cazier fiscal

Fiecare persoană care se înscrie la Concursul de Planuri de afaceri va avea întocmit un dosar (format fizic, 1 exemplar) ce va cuprinde:

– Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de Afaceri in concurs
– Opis dosar Plan de Afaceri
– Plan de afaceri
– Copie CI/BI valabil (existenta la dosarul GT);
– Certificat de absolvire a cursului de competente antreprenoriale;
– Copie diploma pentru ultimele studii absolvite;
– Certificat constator pe persoana fizica pentru a vedea ca nu este administrator sau actionar al unei alte firme.
– Cazier judiciar
– Documentre suport ce confirma afirmatiile din Planul de Afaceri.

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minim următoarele elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politică de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
f) strategia de marketing;
g) proiecții financiare privind afacerea.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați cel puțin un reprezentant al mediului de afaceri / institutiilor financiar bancare sau nonbancare din regiunea de implementare a proiectului, un reprezentant din partea beneficiarului si un reprezentant din partea Partenerului SC CERC SRL.
Data limită de înscriere a Planurilor de afaceri în concurs este 1 octombrie 2018!
Dorim să urăm, pe această cale, succes celor tuturor absolvenților de curs – viitori antreprenori care vor dori sa participe la concurs, în vederea obținerii uneia din cele 35 subvenții disponibile.
În cele ce urmează, după finalizarea concursului de planuri de afaceri, cei 35 căștigători care își vor inființa firma în cadrul proiectului, vor beneficia ÎN MOD GRATUIT de consultanță și mentorat în inființarea firmei, implementarea planului de afaceri și dezvoltarea firmei timp de 2 ani și jumătate.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0745125914 / 0751757403
planul-de-afaceri

Concurs

business plan

business plan

Date: September 4th, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*