REZULTATE DUPĂ PRIMUL AN DE PROIECT INSOMED ÎN BAIA MARE, CARTIERELE GĂRII, TRAIAN, REPUBLICII, DEPOZITELOR

REZULTATE DUPĂ PRIMUL AN DE PROIECT INSOMED
ÎN BAIA MARE, CARTIERELE GĂRII, TRAIAN, REPUBLICII, DEPOZITELOR

De serviciile acestui proiect beneficiază din primul an aproape 50 % din grupul țintă propus, alcătuit din copii (elevi în clasele a V-a și a VI-a, adulți apți de muncă, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă).

Până în momentul de față, 270 persoane care locuiesc în Baia Mare, în unul din CARTIERELE GĂRII, TRAIAN, REPUBLICII, DEPOZITELOR au fost înregistrate în grupul țintă al proiectului și beneficiază de măsuri integrate în scopul creșterii calității vieții. Obiectivul nostru este creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economică a orașului, pentru minimum 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială..

Echipa de implementare din partea Municipiului Baia Mare, în parteneriat cu: SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – P1, Școala gimnazială nr. 18 Baia Mare – P2 și SC ROGEPA SRL – P3 oferă intervenție integrate și se adresează beneficiarilor atât la nivel individual, cât și familial, contribuind la soluționarea nevoilor și problemelor cu care aceștia se confruntă din punct de vedere socio-economic.

Ca și rezultate atinse punctual, se pot aminti:

• Servicii de sprijin pentru ocupare oferite pentru 148 adulți apți de muncă astfel:
– 148 persoane au beneficiat de servicii de consiliere în carieră, din care:
– 140 persoane au beneficiat de servicii de formare profesională în unul din domeniile: antreprenoriat, competențe informatice, comunicare în limba engleză sau consiliere vocațională.
– 130 persoane au absolvit unul din cursurile de mai sus
– 9 persoane au beneficiat de servicii de asistare pe piața muncii și s-au angajat.
• Servicii educaționale și de consiliere psiho – pedagogica oferite pentru 100 copii cărora le-am furnizat hrană caldă, activități educaționale și extracurriculare, programe de dezvoltare personală, programe pe durata vacanței de vară
• Servicii socio-medicale oferite pentru 26 persoane care au participat la un seminar de informare și conștientizare pe teme legate de STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
• Servicii de consiliere socială oferite pentru 270 persoane ca sprijin pentru o mai bună integrare în societate, dezvoltarea de abilități, rezolvarea de probleme, autodezvoltare, autocunoaștere și creșterea stimei de sine.
• Servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor personale oferite pentru 3 persoane

Ca structură, persoanele care sunt beneficiari proiectului sunt:
– 58 bărbați apți de muncă
– 97 femei apte de muncă
– 4 persoane de etnie romă apte de muncă
– 100 copii, din care 36 băieți, 55 fete și 9 copii de etnie romă
– 8 Persoane cu dizabilități, din care 5 femei și 3 bărbați
– 2 Persoane vârstnice (bărbați)

Măsurile incluse în acest proiect sunt menite să transforme Municipiul Baia Mare în exemplu de bune practici la nivel național în demersurile sale de a integra social, pas cu pas, membrii comunității maginalizate. Până în august 2020, alte încă cel puțin 290 persoane vor mai beneficia de serviciile integrate oferite prin acest proiect și sperăm că viața a cel puțin 560 de oameni din aceste cartiere va fi real îmbunătățită.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0745125914 / 0751757403

afis_facebook_obiective

Date: septembrie 13th, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*