ANUNȚ Participare cu un stand de promovare la Sarbatoarea Castanelor

ANUNȚ
Participare cu un stand de promovare la Sarbatoarea Castanelor

Municipiul Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Școala Gimnazială Nr. 18 și SC ROGEPA SRL, implementează proiectul „Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, Contract POCU/20/4/2/101853. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 4 „Promovarea incluziunii sociale”, Obiectiv Specific 4.2.
Echipa proiectului participă cu un stand de prezentare la Sarbatoarea Castanelor, organizată de Primaria Municipiului Baia Mare, in perioada 28.09-07.10.2018, cu scopul identificării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau persoanelor varstnice care ar putea beneficia de serviciile oferite prin proiect.
În cadrul proiectului, se vor desfăşura acţiuni de informare, recrutare și identificare grup țintă, orientare în carieră, formare profesională și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în zonă, urmate de activități și servicii pentru acces pe piața muncii (inclusiv acordarea de subvenții angajatorilor pentru includerea pe piața muncii a persoanelor din grupul nostru țintă), servicii de sprijin pentru participarea la educație a elevilor din zonă, servicii de consiliere socială, socio-medicală, servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și servicii de asistență juridică.
Proiectul este destinat persoanelor inactive din Baia Mare, care au domiciliul în unul din cartierele: Gării, Depozitelor, Traian și Republicii.
Pentru mai multe informații, vă așteptăm in perioada 28.09-07.10.2018, interval orar 12-18, la intersectia strazilor Hortensiei cu Unirii, să ne vizitați standul de prezentare.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0741610262

Date: September 27th, 2018 | Categories: Proiect InSoMed, Uncategorized | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*