ANUNT REZULTATE CONCURS PLANURI AFACERI

ANUNT
REZULTATE CONCURS
În atenția beneficiarilor proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, care au participat cu un plan de afaceri în cadrul concursului organizat

În urma concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, în perioada 15 august – 31 octombrie 2018, vă transmitem atașat (VEZI AICI Lista planuri admise si respinse concurs) lista cu planurile de afaceri admise pentru a primi finanțarea solicitată în planul de afaceri (maximum 111557,5 lei / plan afaceri depus) și cu planurile de afaceri response, fie în prima fază de evaluate (de eligibilitate și administrativă), fie în faza de evaluare tehnico-economică.
În ceea ce privește punctajele obținute de către planurile de afaceri declarate admise, acestea vor fi publicate cel târziu miercuri, 7 noiembrie, pe pagina web a proiectului proiectinsomed.ro, secțiunea ANUNȚURI. De asemenea, fiecare aplicant va primi pe adresa de e-mail o scrisoare de admitere/ respingere în urma concursului.
Persoanele cu planurile de afaceri declarate respinse conform listei atașate vor putea depune contestație în termen de contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii / tehnico- economic a celor înscrise în Planul de afaceri cu documentele justificative depuse (conform modelului din (Anexa nr. 7 – Contestație privind evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri)
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
-datele de identificare ale solicitantului;
-obiectul contestaţiei;
-motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
-dovezile pe care se întemeiază;
-semnătura reprezentantului legal.

Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie, formată din membri care nu au participat la procesul de selectie/verificare.
Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.
Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email, prin poştă, sau personal, cu confirmare de primire. Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse
Proiectul „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853 este implementat de municipiul Baia Mare, în parteneriat cu CERC SRL, Rogepa SRL și Școala Gimnazială nr. 18, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cu stima,
Manager proiect
Pop Bianca – Nicoleta

Date: October 31st, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*