BENEFICIAZĂ DE SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA GRATUITE

BENEFICIAZĂ DE
SERVICII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ GRATUITE
ÎN CADRUL PROIECTULUI InSoMed
În cadrul proiectului InSoMed sunt oferite servicii de sprijin sub forma acordării de asistență juridică pentru reglementări acte pentru persoane care locuiesc în Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Gării, Republicii, Depozitelor și care au nevoie de aceste servicii și resurse pentru soluționarea problemelor.
Activitatea se derulează pe toată perioada de implementare a proiectului și presupune activități de identificare de catre responsabilul cu asistența juridica și experții recrutare grup țintă a persoanelor din grupul țintă care au nevoie să își reglementeze:
• Acte de identitate,
• Acte de stare civila
• Documente necesare pentru dosarele de beneficii sociale,
• Acte privind proprietatea locuinței, etc.
Se dorește identificarea și sprijinirea a minim 40 persoane care au nevoie de aceste servicii, pentru care se va acorda asistența juridică necesară și pentru care se vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor de identitate, civila sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, civile, etc.
Invităm, pe această cale, persoanele și / sau familiile interesate în a beneficia de serviciile amintite mai sus, să se înscrie în proiectul nostru, dacă locuiesc în Baia Mare, în unul din cartierele Gării, Traian, Republicii, Depozitelor.
Persoanele care se înscriu în proiectul nostru mai pot beneficia gratuit de:
– Servicii de sprijin pentru ocupare (servicii de informare și consiliere în carieră, servicii de formare profesională și servicii de mediere pe piața muncii)
– Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit
– Servicii sociale și medicale, servicii socio-medicale.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0745125914 / 0751757403

Date: May 10th, 2019 | Categories: Uncategorized | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*