ANUNȚ REZULTATE CONCURS PLANURI AFACERI

ANUNȚ
REZULTATE CONCURS
În atenția beneficiarilor proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, care au participat cu un plan de afaceri în cadrul concursului organizat

În urma concursului de planuri de afaceri derulat în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853, în perioada 3- 12 IUNIE 2019, publicam lista cu planurile de afaceri admise pentru a primi finanțarea solicitată în planul de afaceri (maximum 111557,5 lei / plan afaceri depus) și cu planurile de afaceri admise pe lista de rezerva (in cazul in care unul din primii castigatori vor renunta la finantare).
LISTA REZULTATE CONCURS PLANURI AFACERI – AICI.Lista planuri admise concurs
De asemenea, fiecare aplicant va primi pe adresa de e-mail o scrisoare de admitere/ admitere pe lista de rezerva în urma concursului.
Persoanele care se considera neindreptatite privitor la rezultatul obtinut in urma evaluarii planurilor de afaceri, vor putea depune, în termen de 5 zile calendaristice, o contestație, la sediul de proiect din Baia Mare, str Valea Rosie, nr 10C.
Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
-datele de identificare ale solicitantului;
-obiectul contestaţiei;
-motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
-dovezile pe care se întemeiază;
-semnătura reprezentantului legal.
Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie, formată din membri care nu au participat la procesul de selectie/verificare.
Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email, prin poştă, sau personal, cu confirmare de primire. Decizia luată în urma verificării unei contestații este finală, neexistând posibilitatea de a contesta rezultatul analizei contestației inițial depuse.
Proiectul „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, POCU 20/4/2/101853 este implementat de municipiul Baia Mare, în parteneriat cu CERC SRL, Rogepa SRL și Școala Gimnazială nr. 18, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cu stima,
Manager proiect
Pop Bianca – Nicoleta

Date: June 14th, 2019 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*