ANUNȚ SELECȚIE ANGAJAȚI

În vederea implementării proiectului „MODEL AS Nord-Vest ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel POCU/449/4/16/127860 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă, Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener în cadrul acestui proiect, organizează în perioada 02.09.2019 – 12.09.2019 selecție de resurse umane.
Posturile nou create sunt:
• Coordonator proiect partener (1 post)
Cerințe:
Studii superioare finalizate
Operare PC: Corel, Word, Excel, Internet
Min 10 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană
Competențe solicitate:
Abilități bune de coordonare, organizare și monitorizare
Abilități de lucru în implementarea proiectelor
Excelente abilități de comunicare
Abilități bune de analizare a informațiilor
Capacitatea de a lucra în echipă
Eficiență profesională (mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp operativ a sarcinilor)
• Expert formare profesională (1 post)
Cerințe:
Studii superioare finalizate
5 ani experiență în domeniul formării profesionale
5 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană
Experiență Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate:
Abilități de lucru în domeniul formării profesionale, cunoașterea și aplicarea legislației în domeniu
Abilități bune de analizare a informațiilor
Bun coordonator
Capacitatea de a lucra în echipă
• Expert organizare campania antreprenoriat social (2 posturi)
Cerințe:
Min. 1 an experiență în derularea de proiecte cu finanțare europeană
Experiență în elab de mat de comunicare și promovare
Experiență și aptitudini în utiliz apl Office, și a PC-ului în general
Competențe solicitate:
Excelente abilități de comunicare
Abilități bune de analizare și selectare a informațiilor
Capacitatea de a lucra în echipă
Abilitați de gestionare a termenelor limită
Cunoștințe privind respectarea identității vizuale pe proiecte europene

Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale, Apel POCU/449/4/16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă – Ghid Condiții specifice 4.16
CV-urile candidaților (în format europass) se transmit pe adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com sau la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601, între orele: 08:00 -16:00.
Selecția va consta în test scris și interviu.
Data limită de depunere a documentelor: 12.09.2019

Date: September 2nd, 2019 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*