Anunt organizare achizitie de Servicii de organizare evenimente

Nr. 11/27.09.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, parrtener in cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860, demareaza achizitia de Servicii de organizare evenimente (6 seminarii de informare) în cadrul proiectului sus-mentionat.

Serviciile prestate de ofertantul selectat vor consta in organizarea a 6 seminarii cu min 30 participanti/eveniment, în judetele Cluj, Maramureș, Bistrita-Nasaud, Zalau, Bihor, si Satu Mare – in zone urbane si/sau rurale.
Cele 6 seminarii de promovare a antreprenoriatului social vor avea printre participanti mass-media, reprezentanti ai ONG-urilor, firme, AJOFM si someri inregistrati in bazele lor de date, Camere de Comert, studenti din Universitățile din Regiune, persoane cu dizabilități, etc.
Seminarile vor avea tematica generala: tema antidiscriminarii si a sustinerii ideii de egalitate de sanse (combaterea discriminarii, sustinerea egalitatii de sanse, cu implicarea activa a membrilor comunitatii), tema promovarii participarii la formarea profesionala pt dezvoltarea competentelor in domeniul antreprenoriatului social, sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.
In cadrul seminariilor se va face si o prezentare ppt a proiectului.

Pentru fieare eveniment se va asigua o locatie in zona de proiect, echipamente necesare desfasurarii activitatii (laptop, proiector, flichart, aparat foto, etc.), materiale de informare: 300 seturi materiale de promovare campanie antreprenoriat diseminate (50 mape și 50 pliante/eveniment + 3 roll-up uri/proiect, realizate dupa machete puse la dispozitie de beneficiar), precum si servicii de catering (platouri cu hrana rece, fructe, apa minerala, cafea si sucuri) pentru cca 30 participanti la fiecare eveniment.

Valoare estimată: 17.647,05 lei fara TVA, respectiv max. 21.000 lei cu TVA inclus
Cod CPV: 55520000-1 – Servicii de catering, 79952000-2 – Servicii pentru evenimente, 79800000-2 – Servicii tipografice si servicii conexe.

– Perioada estimata de derulare a contractului: octombrie 2019-februarie 2020 (5 luni).
– Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finantat prin Contractul de finanțare nr. POCU/449/4/16/127860 din 13.09.2019,
Ofertele se trimit prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com, pana la data de 07 octombrie 2019, ora 12.00.
Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate prin e-mail de la adresa: cerc.consultanta@gmail.com.
Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii (copii conform cu originalul), sunt:
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat

Coordonator proiect P1
Ieremia Cristian

Date: September 27th, 2019 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*