Anunt achizitie Chirie spatiu birou proiect

Nr. 5/16.09.2019

ANUNT

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, parrtener in cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST”, Contract de finantare POCU/449/4/16/127860, demareaza achizitia de Servicii de inchiriere spatiu implementare proiect (birou proiect) în cadrul proiectului sus-mentionat.

Serviciile prestate de ofertantul selectat vor consta in punerea la dispozitie a unui spatiu de birou de cca. 50 mp, in municipiul Baia Mare, dotat cu mobilier de birou pentru minim 5 posturi de lucru, si cu acces la Internet.
Cheltuielile de incalzire si curatenie vor fi incluse in pretul ofertei.

Valoarea estimată pentru achiziționarea Servicii de inchiriere spatiu birou in cadrul proiectului MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860 este, conform bugetului aprobat, de max. 45.378,15 lei fara TVA, respectiv max 54.000,00 lei inclusiv TVA, pe o durata de 36 luni.

Cod CPV: 70311000-4 – Servicii de închiriere…

– Perioada estimata de derulare a contractului: septembrie 2019-septembrie 2022 (36 luni).
– Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finantat prin Contractul de finanțare nr. POCU/449/4/16/127860 din 13.09.2019,
Ofertele se trimit prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com, pana la data de 23 septembrie 2019, ora 12.00.
Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate prin e-mail de la adresa: cerc.consultanta@gmail.com.
Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii (copii conform cu originalul), sunt:
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat

Coordonator proiect P1
Ieremia Cristian Simion tel 0745318089

Invitatie achiz serv chirie birou Model AS NV

Date: September 16th, 2019 | Categories: Uncategorized | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*