INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE INCHIRIERE SALA CURSURI/WORKSHOPURI

Nr. 31/30.10.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, parrtener in cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST”, Contract de finantare POCU/449/4/16/127860, demareaza achizitia de Servicii de inchiriere sali organizare cursuri în cadrul proiectului sus-mentionat.

Serviciile prestate de ofertantul selectat vor consta in punerea la dispozitie a unor sali de curs pentru minim 30 participanti, în judetele Cluj, Maramureș, Bistrita-Nasaud, Zalau, Bihor, si Satu Mare – in zona urbana si rurală, precum si echipamente specifice (laptop, proiector, flichart, aparat foto, etc.).
Pentru fiecare eveniment prestatorul va asigura o locatie in zona de proiect (pe baza de comanda inaintata de beneficiar cu minim 15 zile inainte.
Materialele de informare, precum si servicii de catering (platouri cu hrana rece, fructe, apa minerala, cafea si sucuri) sunt asigurate de catre beneficiar.
Vor fi organizate, pe parcursul lunilor noiembrie 2019, august 2020) 4 cursuri de formare in domeniul Antreprenor in economia sociala, care vor avea ca participanti membri ai grupului tinta (max 28 persoane/curs), iar cele 3 workshop-uri vor avea ca participanti absolventii acestor cursuri, in vederea dezvoltarii abilitatilor manageriale, asimilarea de noi cunostiinte si informatii relevante precum si pentru pregatirea participarii lor la concursul de planuri de afaceri.
Invitarea participantilor va fi facuta de catre beneficiar, dupa stabilirea locatiei si datei de desfasurare.
Durata cursurilor este de cca. 3 saptamani/curs, iar a workshop-urilor de 3 zile/eveniment.
Valoarea estimată pentru achiziționarea Servicii de închiriere Sali cursuri antreprenor in economia sociala in cadrul proiectului MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860 este, conform bugetului aprobat, de max. 5.441,20 lei fara TVA, respectiv max. 6.475,03 lei cu TVA inclus, pe o durata de 10 luni.
Cod CPV: 70311000-4 – Servicii de închiriere…
Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finantat prin Contractul de finanțare nr. POCU/449/4/16/127860 din 13.09.2019,
Ofertele se trimit prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com, pana la data de 8 noiembrie 2019, ora 12.00.
Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate prin e-mail de la adresa: cerc.consultanta@gmail.com.
Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii (copii conform cu originalul), sunt:
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat.

Coordonator proiect P1
Ieremia Cristian Simion tel 0745318089

Date: October 30th, 2019 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*