INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE

Nr. 46/31.10.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, partener in cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860, demareaza achizitia de CONSUMABILE în cadrul proiectului sus-mentionat.

Cod CPV: 30237250-6 – Accesorii de curatat pentru computer, 30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hârtie, 30199700-7 – Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor, 30125100-2 – Cartuse de toner, 30192700-8 – Papetarie, 33741100-7 – Produse de curatare a mâinilor, 30199600-6 – Separatoare pentru papetarie, 30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare, etc.

Valoare estimată: Pentru achizitia de materiale consumabile de tip papetarie, si alte articole de hartie precum si tonere utilizate pentru tiparirea, arhivarea si multiplicarea documentelor proiectului, s-a estimat o valoare de cca. 800 lei lunar (incl. TVA), respectiv 24.261,68 lei fara TVA, max. 28.800 lei cu TVA inclus (36 luni – durata de implementare a proiectului).

– Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finantat prin Contractul de finanțare nr. POCU/449/4/16/127860 din 13.09.2019.

Ofertele se trimit prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com, pana la data de 08 noiembrie 2019, ora 12.00.
Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate prin e-mail de la adresa: cerc.consultanta@gmail.com.
Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii (copii conform cu originalul), sunt:
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat

Coordonator proiect P1
Ieremia Cristian

Date: November 1st, 2019 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*