INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE VIDEOPROIECTOR

Nr. 96/12.12.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, partener in cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860, demareaza achizitia unui VIDEOPROIECTOR în cadrul proiectului sus-mentionat.

Cod CPV: 38652120-7 – Videoproiectoare.

Caracteristici minimale:
XGA 3D, 3600 lumeni, contrast 15.000:1, HDMI 1.4, wireless.

Valoare estimată:
Valoarea estimată pentru achiziționarea Furnizare Videoproiector in cadrul proiectului MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860 este, conform bugetului aprobat, de max 1.680,67 lei fara TVA, respectiv max. 2.000 lei cu TVA inclus.

Termenul de livrare:
Max 30 de zile de la data semnarii contractului.

– Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finantat prin Contractul de finanțare nr. POCU/449/4/16/127860 din 13.09.2019.

Ofertele se trimit prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com, pana la data de 19 decembrie 2019, ora 12.00.
Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate prin e-mail de la adresa: cerc.consultanta@gmail.com.
Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii (copii conform cu originalul), sunt:
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat

Coordonator proiect P1
Ieremia Cristian

Date: December 12th, 2019 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*