REZULTATE PARȚIALE PROIECT

„Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, POCU/20/4/2/101853
Încă din anul 2018 si până în prezent, de serviciile oferite beneficiază peste 94% din grupul țintă propus, alcătuit din:
– adulți apți de muncă
– elevi în clasele a V-a și a VI-a
– persoane vârstnice,
– persoane cu dizabilități,
– persoane de etnie romă
Până în momentul de față, 529 persoane care locuiesc în Baia Mare, în unul din CARTIERELE GĂRII, TRAIAN, REPUBLICII, DEPOZITELOR au fost înregistrate în grupul țintă al proiectului și beneficiază de măsuri integrate în scopul creșterii calității vieții. Obiectivul nostru este creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea de servicii integrate specializate, corelate cu nevoile individuale și familiale și cu situația socio-economică a orașului, pentru minimum 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială..
Echipa de proiect din partea Municipiului Baia Mare, în parteneriat cu: SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – P1, Școala gimnazială nr. 18 Baia Mare – P2 și SC ROGEPA SRL – P3 oferă servicii integrate și se adresează beneficiarilor atât la nivel individual, cât și familial, contribuind la soluționarea nevoilor și problemelor cu care aceștia se confruntă din punct de vedere socio-economic.
Rolul fiecarui membru al parteneriatuluin in proiect este:
– Municipiul Baia Mare: servicii sociale, medicale, socio-medicale și servicii de mediere pe piața muncii
– SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – P1 – servicii sprijin pentru ocupare prin sustinerea antreprenoriatului
– Școala gimnazială nr. 18 Baia Mare – P2 – servicii educaționale pentru elevi
– SC ROGEPA SRL – P3 – servicii de sprijin pentru accesul pe piata muncii
Ca și rezultate atinse punctual, se pot aminti:
• Servicii de sprijin pentru ocupare oferite pentru 324 adulți apți de muncă astfel:
– 327 persoane au beneficiat / beneficiaza de servicii de consiliere în carieră, din care:
– 282 persoane au beneficiat / beneficiaza de servicii de formare profesională în unul din domeniile: zidar-pietrar-tencuitor, bucatar, frizer, antreprenoriat, competențe informatice, comunicare în limba engleză , consiliere vocațională.
– 242 persoane au absolvit unul din cursurile de mai sus – antreprenoriat, competențe informatice, comunicare în limba engleză , consiliere vocațională si alte 28 persoane inca urmeaza cursul in meseria de bucatar (curs finalizat fara examen sustinut).
– 104 persoane au beneficiat de servicii de asistare pe piața muncii și s-au angajat (din care 40 persoane la propria firma).
• Servicii educaționale și de consiliere psiho – pedagogica oferite pentru 100 copii cărora le-am furnizat hrană caldă, activități educaționale și extracurriculare, programe de dezvoltare personală, programe pe durata vacanței de vară
• Servicii socio-medicale oferite pentru 108 persoane care au participat la un seminar de informare și conștientizare pe teme legate de STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS, IGIENA, PLANIFICARE FAMILIALA, ALIMENTATIE SANATOASA.
• Servicii de consiliere socială oferite pentru 558 persoane ca sprijin pentru o mai bună integrare în societate, dezvoltarea de abilități, rezolvarea de probleme, autodezvoltare, autocunoaștere și creșterea stimei de sine.
• Servicii medicale oferite pentru 236 persoane din grupul tinta (preventie si profilaxie, monitorizarea starii de sanatate, administrarea de medicamente conform prescriptiilor medicilor, achizitionarea de medicamente conform retetelor, efectuarea de programari la medic, etc)
• Servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor personale oferite pentru 104 persoane

Ca structură, persoanele care sunt beneficiari proiectului sunt:
– 202 bărbați apți de muncă
– 327 femei apte de muncă
– 24 persoane de etnie romă apte de muncă
– 100 copii, din care 10 copii de etnie romă
– 24 Persoane cu dizabilități, din care 15 femei și 9 bărbați
– 35 Persoane vârstnice – din care 10 bărbați si 25 femei.

Alte rezultate complementare obtinute in ultimul an de implementare au mai fost:
– 40 noi afaceri înfiintate prin prin proiect
– 40 persoane angajate pe cont propriu in cadrul propriilor firme
– 57 persoane angajate la cele 40 firme, din care 52 persoane din grupul tinta al proiectului
– 40 subventii a cate 25.000 euro acordate
Ca și concluzii, se poate observa ca rezultatele obtinute in anul de proiect august 2019 – aprilie 2020 s-au dublat fata de rezultatele obtinute in anul 2 de proiect – august 2018 – august 2019.
Măsurile incluse în acest proiect sunt menite să transforme Municipiul Baia Mare în exemplu de bune practici la nivel național în demersurile sale de a integra social, pas cu pas, membrii comunității maginalizate. Până în august 2020, alte încă cel puțin 31 persoane vor mai beneficia de serviciile integrate oferite prin acest proiect și suntem convinși că viața a cel puțin 560 de oameni din aceste cartiere va fi real îmbunătățită.
Invitam pe aceasta cale si alte persoane care locuiesc in Baia Mare, in unul din cartierele Garii, Traian, Republicii, Depozitelor, sa se inscribe in proiectul nostru pentru a beneficia de servicii gratuite.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0745125914 / 0751757403

Date: May 27th, 2020 | Categories: News, Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*