FINALIZARE CURS – COMPETENȚA DE A ÎNVĂȚA

FINALIZARE CURS DE COMPETENȚE COMUNE – COMPETENȚA DE A ÎNVĂȚA
ÎN CADRUL PROIECTULUI INSOMED

În data de 15 iulie 2020 a avut loc examenul de absolvire a CURSULUI ACREDITAT DE formare profesionala cu denumirea COMPETENTA DE A INVATA, organizat de Furnizorul de formare profesională SC ROGEPA SRL, Partener 3 în cadrul proiectului InSoMed – „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”.
Cursul s-a desfășurat în perioada 3 iunie – 15 iulie cu 24 persoane participante și s-a derulat în mediul online, la fel ca și examenul de absolvire.

La examen au participat si absolvit 22 din cele 24 persoane participante, care au parcurs programa de formare, în cadrul celor 120 ore de curs.

Pe perioada programului de formare, absolvenții de curs au dobândit competențe și aptitudini în conştientizarea propriilor procese şi nevoi de învăţare, prin identificarea oportunităţilor disponibile şi a capacităţii de a depăşi obstacole în scopul de a învăţa cu succes, cum ar fi:
1. Dezvoltarea capacitaţii de autonomie în gândire, perseverenţa în procesul de învăţare ;
2. Folosesirea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor într-o varietate de context acasă, la locul de muncă, în educaţia şi formarea profesională ;
3. Cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor preferate de învăţare, punctele tari şi slabe ale deprinderilor şi calificărilor;
4. Căutarea de oportunităţi de pregătire şi instruire , de consiliere sau/şi asistenţă disponibile;
5. Organizarea propriei învăţări evalarea propriei munci, fiind dispus să ceară sfaturi, informaţii şi asistenţă, dacă este cazul ;
6. Conştientizarea importanței învăţării pe toată perioada vieţii ;
7. Demonstrarea capacității de a refecta critic asupra obiectului şi scopului învăţării.
Examenul de absolvire a constat în în susținerea unei probe teoretice, in care s-a dat un test grila, precum și a unei probe practice în care participanții au demonstrat cunoștinele dobândite.
Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel că toți participanții au promovat cu note foarte bune acest curs, prezenta la examen si promovabilitatea fiind de 100%.
În cele ce urmează, absolvenții vor primi subvenții în bani de pana la 600 lei / persoana pentru participarea lor la curs și certificate de calificare recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, dar și sprijin în găsirea unui loc de muncă.
În perioada următoare, se vor mai face înscrieri pentru cursul de COMPETENȚȚE SOCIALE ȘI CIVICE, curs de inițiere de 120 ore, fiind ultimul curs organizat gratuit în cadrul proiectului.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0745125914 / 0751757403

2

3

3a

4

5

6

7

7a

9

10

Date: July 16th, 2020 | Categories: News, Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*