ÎNCEPERE CURS DE FORMARE ACREDITAT COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

Incepand cu data de 27 iulie 2020, SC ROGEPA SRL, in calitate de furnizor de formare profesională si partener 3 în cadrul proiectului InSoMed – „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”, finanțat prin POCU 2014-2020, deruleaza ULTIMUL CURS DE FORMARE în cadrul acestui proiect, un curs ACREDITAT, in domeniul COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE, pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si care locuiesc în Municipiul Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Republicii, Gării sau Depozitelor.
Cursul a început cu 24 persoane inscrise si se deruleaza în mediul online, cu ajutorul programului Whatsapp.
În cadrul programului de inițiere care se va derula pana la finalul lunii septembrie 2020, cursanții vor dobândi competențe personale, interpersonale și interculturale, precum și toate formele de comportament, care oferă individului posibilitatea de a participa în mod constructiv și eficient la viața socială și în câmpul muncii, în mod special, posibilitatea de a rezolva conflicte, dacă este necesar, în societățile din ce în ce mai diversificate.
De asemenea, aceștia vor dobandi aptitudini specifice precum:
1. Competențe sociale:
– Aplicarea codurilor de conduită și maniere general acceptate
– Conștientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizații de muncă, egalitate de gen și nediscriminare, societate și cultură
– Înțelegerea dimensiunilor socio-economice și multiculturale ale societăților europene
– Comunicarea în mod constructiv în diferite medii și comunicarea interpersonală
– Capacitatea de a arăta toleranța, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate și de a empatiza
– Gestionarea situațiilor de stres și frustrare, atitudine de colaborare, asertivitate și integritate.
2. Competențe civice:
– Cunoașterea și aplicarea conceptelor de democrație, justiție, egalitate, cetățenie, drepturi civile
– Dobândirea de cunoștinte privind evenimentele contemporane, orientările din istoria națională, europeană și a lumii
– Conștientizarea scopurilor, valorilor, politicilor de dezvoltare socială și economică
– Capacitatea de a se angaja efectiv împreună cu alții în domeniul public și de a da dovadă de solidaritate și interes în rezolvarea problemelor comunității
– Participarea constructivă la viața comunității și la activități in comun
– Respectul total pentru drepturile omului
Cursul de COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE este un curs de INIȚIERE acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) si recunoscut de Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale si Ministerului Educatiei Naţionale.
In urma absolvirii acestui curs, absolvenții vor obţine un Certificat de ABSOLVIRE recunoscut la nivel naţional şi european. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Cursul are o durata 120 ore (36 ore teorie și 84 ore pratică. Absolventii vor putea primi subventii de pana la 600 lei pentru participarea la curs.
Asteptam si alte persoane care locuiesc in Baia Mare, in unul din Cartierele Garii, Traian, Republicii, Depozitelor, sa se inscrie in proiectul nostru pentru a beneficia de servicii de sprijin pentru ocuparea pe piata muncii.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;
Telefon: 0751757403 / 0745125914

2

7

8

9

9a

16

Date: August 14th, 2020 | Categories: News, Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*