ANUNT SELECTIE EXPERTI

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI

În vederea implementării proiectului „MODEL AS Nord-Vest ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel POCU/449/4/16/127860 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă, SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener în cadrul acestui proiect, organizează în perioada 12.11.2020 – 16.11.2020 selecție de resurse umane.
Posturile nou create sunt:
• Coordonator proiect partener (1 post)
Cerințe:
– Studii superioare finalizate (min 3 ani)
– Operare PC: Corel, Word, Excel, Internet
– Min 10 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană
Competențe solicitate:
– Abilități bune de coordonare, organizare și monitorizare
– Abilități de lucru în implementarea proiectelor
– Excelente abilități de comunicare
– Abilități bune de analizare a informațiilor
– Capacitatea de a lucra în echipă
– Eficiență profesională (mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp operativ a sarcinilor)

• Expert program mentorat înființare și dezvoltare întreprinderi sociale (2 posturi)
Cerințe:
– Studii superioare finalizate (3 ani)
– Minimum 5 ani experiență în domeniul marketing/ resurse umane/ financiar/ juridic/ management
– Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate:
– Abilități în domeniul promovare sau marketing/ resurse umane/ financiar/ juridic/ achizitii publice/management
– Abilități de acordare de mentorat în aceste domenii, de analizare a informațiilor
– Bun organizator
– Capacitatea de a lucra în echipă
– Disponibilitate pentru deplasări

Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale, Apel POCU/449/4/16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă – Ghid Condiții specifice 4.16
CV-urile candidaților (în format europass) se transmit pe adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com sau la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601, între orele: 08:00 -16:00.
Selecția va consta în evaluarea CV-urilor și interviu.
Data limită de depunere a documentelor: 16.11.2020

Date: November 12th, 2020 | Categories: News, Projects | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*