ANUNȚ SELECȚIE COORDONATOR PROIECT

789/09.11.2020

ANUNȚ SELECȚIE ANGAJAȚI

În vederea implementării proiectului „Incubatorul socio-medical – instrument de inovare sociala”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener în cadrul acestui proiect, organizează în perioada 09.11.2020 – 13.11.2020, o selecție de resurse umane in vederea finalizarii implementarii proiectului mai sus mentionat.
Posturile nou create sunt:
• Coordonator proiect (1 post)
Cerințe:
Studii superioare finalizate – min 5 ani durata studiilor, calificari specifice managementului de proiect
Experienta in Operare PC: Corel, Word, Excel, Internet
Min 11 ani experiență în domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana
Competențe solicitate:
• Abilitati bune de planificare, coordonare, organizare si monotorizare
• Abilitati de lucru in implementarea proiectelor
• Excelente abilitati de comunicare
• Abilitati bune de analizare a informatiilor
• Capacitatea de a lucra in echipa
Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale, Apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate- Ghid Condiții specifice 4.2
CV-urile candidaților (în format europass) se transmit pe adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com sau la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601, între orele: 08:00 -16:00.
Selecția va consta în analiza CV-ului depus si a documentelor justifivative și interviu.
Data limită de depunere a documentelor: 13.11.2020

Mitre (Lazar) Alexandra
Expert informare si publicitate P1

Date: November 9th, 2020 | Categories: News, Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*