ANUNT INTENTIE ACHIZITIE MATERIALE DERULARE PROIECT

Nr.93/ 19.04.2021

ANUNȚ DE INTENȚIE
Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Materiale consumabile pentru desfășurarea activităților de informare, formare profesională și sprijin acces piața muncii.

MAI MULTE DETALII PRIVIND ACHIZITIA PUTETI REGASI AICI 4 Anunt intentie consumabile

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 28.04.2021, ora 12:00.
În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.
Documentul solicitat ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de prestări servicii este Certificat constatator ONRC din care sa reiese că furnizorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător

Întocmit, Manager proiect
Ieremia Dan Gabriel

Date: April 19th, 2021 | Categories: News, Projects | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*