ANUNT INTENTIE ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT

Nr. 289 / 27.04.2021

ANUNT DE INTENTIE

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 in cadrul proiectului „ACCES LA FORMARE SI CARIERA”, Contract POCU/726/6/12/133979, demareaza achizitia de echipamente IT – multifunctionala – 1 buc. scaner – 1 buc. laptop – 3 buc., în cadrul proiectului sus-mentionat.

Cod CPV: Multifunctionala 30232110-8 Imprimante laser
Scaner 30216110-0 Scanere informatice
Laptop 30213100-6 Computere portabile

DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND ACHIZITIA SE POT REGASI AICI 3. anunt de intentie IT

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, pana la data de 07 Mai 2021, ora 12:00.
In conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) si cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achizitie este achizitie directa, criteriul de atribuire fiind oferta cu pretul cel mai scazut.

Întocmit,
POP EMIL IOAN
Coordonator proiect P1

Date: April 27th, 2021 | Categories: News, Projects | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*