ANUNT INTENTIE ACHIZITIE COMBUSTIBIL

Nr.347/ 06.08.2021

ANUNȚ DE INTENȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Combustibil deplasare experți pentru desfășurarea activităților de informare, formare profesională și sprijin acces piața muncii.
Cod CPV: 09000000-3 – Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie

Sursa de finantare: proiectul „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societații, situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 13.08.2021, ora 12:00.

DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND ACHIZITIA SE POT REGASI AICI Anunt combustibil

Manager proiect
Ieremia Dan Gabriel

Date: August 6th, 2021 | Categories: News, Projects | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*