Granturi SEE – Programul „Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european”

A fost lansat programul „Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european” (Ghid solicitant proiecte mari 2014).

Acest program își propune urmatoarele:

 •  Conștientizarea diversitații culturale și întarirea dialogului intercultural;
 • Documentarea istoriei culturale.

Solicitanții eligibili sunt organizații din România:

 •  Entitați publice:

o autoritați locale și naționale,

o instituții culturale,

o instituții de învațamânt superior și institute de cercetare;

 •   Organizații neguvernamentale.

Obiectivele Programului

Obiectivul general al Programului este sporirea dialogului cultural și protejarea identitații europene prin înțelegerea diversitații culturale.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

 • extinderea posibilitaților de derulare a unor activitați variate din domeniul artistic și cultural;
 •  consolidarea accesului publicului larg la cultura; 
 • determinarea unei mai bune înțelegeri a diversitații culturale și consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a culturii minoritaților;
 • consolidarea relațiilor bilaterale între operatorii culturali români și cei din statele donatoare, în domeniul artelor și culturii, cu accent pe diversitatea culturala.

Valoarea finanțarilor nerambursabile acordate unui proiect se va încadra între:

 •  suma minima de 50.000 euro pentru fiecare proiect și
 • suma maxima de 200.000 euro pentru fiecare proiect.

Rata finanțarii nerambursabile se acorda:

 • în cazul proiectelor implementate de entitați publice – pâna la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;
 • în cazul proiectelor implementate de organizații neguvernamentale (ONG) – asociații și fundații – pâna la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

În cazul ONG-urilor, contribuția în natura este acceptata. Contribuția în natura poate fi doarsub forma de munca voluntara (conform legii) și poate reprezenta maxim 50% din contribuția proprie necesara pentru proiect.

Activitați eligibile:

 • Sprijin pentru mobilitatea artiștilor / profesioniștilor din domeniul cultural și a lucrarilor acestora pentru a ajunge la noi categorii de public dincolo de țarile lor de origine;
 • Organizarea evenimentelor culturale și artistice la nivel local, național sau internațional;
 • Schimb de experiența și bune practici între organizații culturale; 
 • Educație și training pentru profesioniști și organizații culturale în scopul de a dobândi, între altele, noi abilitați de a sprijini dezvoltarea comunitații;
 • Dezvoltarea de metodologii de educație în ceea ce privește diversitatea culturala și dialogul intercultural prin noi instrumente de comunicare etc.;
 • Campanii de informare și comunicare în domeniul culturii; 
 • Cercetari, studii, inventarieri în cultura și în arte în scopul conștientizarii diversitații culturale, inclusiv privind culturile minoritaților, în special în rândul tinerilor;
 • Producția de bunuri și servicii referitoare la cultura comunitaților, inclusiv referitoare la cultura și patrimoniul minoritaților, inclusiv a populației rome.

Enumerarea tipurilor de activitați de mai sus nu este limitativa, ci doar exemplificativa. Alte activitati decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca solicitantul justifica necesitatea derularii lor în scopul implementarii proiectului în conditii optime, respectând obiectivele Programului.

Data limita de depunere a cererilor de finantare este 07 aprilie 2014.

Pentru mai multe detalii puteti contacta firma de consultanta SC CERC SRL la adresa:

–         Bd. Unirii nr.13 Baia Mare (Casa Tineretului)

–         Telefon : 07 45 31 80 89; fax 0362418498

–         E-mail: cerc.consultanta@gmail.com

Date: ianuarie 9th, 2014 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*