Oferta de Martisor – Curs de GHID DE TURISM

 

SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL organizează curs de GHID DE TURISM începând din 10 martie , la Casa Tineretului (Bld. Unirii, nr 13) Baia Mare.

Durata cursului este de 90 de ore din care: cerc martisor

  • pentru pregatirea teoretica 30 de ore

  • pentru pregatirea practica 60 de ore

Tipul programului de formare profesionala este de INIŢIERE.

Descrierea ocupaţiei:

Ghidul de turism este persoana calificată şi specializată care însoteşte şi asistă turiştii pe toata durata desfaşurarii programelor turistice, oferă servicii turistice la nivelul contractului încheiat de turisti cu agentia, asigură realizarea integrală a programului turistic la standardul de calitate stabilit. În plus, monitorizează activităţile turiştilor pe parcursul călătoriei şi le oferă diverse informaţii cu caracter economic, istoric, cultural sau de altă natură privind localităţile şi punctele de atracţie vizitate. Organizează, la cererea turiştilor, excursii cu caracter opţional şi activităţi de agrement în situaţia în care

programul nu se poate respecta din motive obiective.

Gestionează în mod responsabil mijloacele de plată încredintate pe timpul programului. Face propuneri de îmbunatăţire a programelor turistice pe baza propriei experienţe şi a sugestiilor turiştilor. Rezolvă situaţiile neprevazute care pot aparea pe parcursul excursiei.

Organizeaza, de comun acord cu turiştii alte activitati cu caracter recreativ.

Aplică reglementarile specifice privind protecţia muncii, protecţia mediului, şi protecţia consumatorului. Rezolvă situaţiile neprevazute care pot aparea pe parcursul excursiei.

Se ocupa de finalizarea excursiei prin depunerea dosarului la agenţie în termenul stabilit, dosar ce contine raportul de ghid şi decontul pentru justificarea avansului primit la plecare.

Cursul se va desfasura in doua etape:

PRIMA ETAPA:

Predarea teoretica – 30 de ore –în cadrul acestei etape vor fi prezentate următoarele tematici:

– lucrul în echipă

– asigurarea normelor privind sănătatea şi securitatea munci şi P.S.I

– întocmirea schiţei primare a activităţii turistice

– oferirea infoarmaţiilor de interes turistic

– asigurarea unui climat favorabil turiştilor

– coordonarea activităţii turistice

– derularea activităţilor administrative

– întocmirea programelor operaţionale

– gestionarea fondurilor alocate activităţii

– asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei

– elaborarea raportului final.

ETAPA A DOUA:

– proba practica – 60 de ore – se va acorda o ATENŢIE DEOSEBITĂ întocmirii unei lucrări în care să fie prezentat un traseu turistic local/regional.

SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL pune la dispoziţia cursanţilor suportul de curs, prezentari power point, planşe, reviste de specialitate şi lectori specialişti în domeniu.

Modalitati de evaluare a programului de formare:

Evaluare: initiala, pe parcurs, de impact, de urmarire si finala.

La EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI va fi completat un text grilă şi se va prezenta lucrarea practica .

Care sunt AVANTAJELE participarii la acest curs?

– asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

– pregatirea profesională este asigurată de profesori cu experianţă teoretică şi practică

– cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţionalşi international

– program de curs flexibil

– plata în rate şi multe alte avantaje

Absolventii vor primi certificat de absolvire pentru ocupatia de GHID DE TURISM, COR 511301, curs de iniţiere, ce va purta antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, certificat în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit şi media de absolvire. Acest certificat va fi insotit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

TARIFE DE PARTICIPARE

Taxa curs: 800 lei/participant

Ofertă de Mărțișor! Pentru primele 10 persoane înscrise, pentru șomeri și studenți, taxa va fi de 600 lei/persoană.

Sunt incluse în taxa suportul de curs, suportul legislativ necesar în procesul educațional şi examenul final.

Taxa poate fi achitata in numerar sau in contul:

RO19BTRL02501202360662XX – BANCA TRANSILVANIA titular cont: SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

Acte necesare inscrierii la curs:

  • cerere inscriere;

  • carte de identitate

  • certificat de nastere;

  • certificat de casatorie (pentru doamne);

  • act studii (cel puţin diploma de absolvire studii liceale – nu se solicită diploma de bacalaureat);

  • adeverinta medicala cu mentiunea ,,apt pentru cursul Ghid de turism”

Pentru înscrieri, ne puteți contacta la numerele de telefon 0745125904 și 0745125914 sau la adresele de e-mail alexandra.mitre@yahoo.com și crisan_andreea18@yahoo.com.

Date: februarie 25th, 2014 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*