Resurse umane calificate, Locuri de munca ocupate

Beneficiar: Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș

Proiect finanțat prin FSE, selectat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 ,, Promovarea măsurilor active de ocupare’’, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Obiectivul proiectului – Accesul la educatie a persoanelor din judetele Maramures, Satu Mare si Bihor prin intermediul unui program adaptat, de consiliere a carierei, informare si dezvoltare personala coroborat cu frecventarea cursurilor de formare.

Proiectul a realizat un program integrat de masuri active in vederea facilitarii accesului pe piata muncii crescand astfel gradul de ocupare a populatiei din judetulele prevazute in proiect. Scopul principal al proiectului a fost cresterea ratei de ocupare a locuitorilor ca urmare a reducerii deficitului de competente si îmbunatatirea calitatii muncii acestora, inclusiv ca urmare a obtinerii unor certificate recunoscute la nivel national din Regiunea de Nord Vest respectiv judetele Maramures, Satu Mare si Bihor. Proiectul a contribuit, de asemenea, si la sprijinirea persoanelor din grupul tinta pentru demararea unei afaceri proprii sau sa devina lucratori pe cont propriu promovând egalitatea de gen si accesul la servicii fara discriminare pe criterii de gen, etnice, religioase etc.

Date: octombrie 14th, 2013 | Categories: Proiecte | By: | 0