Curs GRATUIT de Competente Informatice in cadrul proiectului ECOURI

Poți beneficia de curs GRATUIT de Competențe Informatice (Tehnologia Informației și Comunicării), în cadrul proiectului ECOURI, dacă te regăsești în una dintre următoarele situații.

Ești casnică?
Ai părăsit timpuriu școala?
Primești ajutor social de la Primărie?
Ai certificat de încadrare în grad de handicap?
Ești de etnie romă?
Ai părăsit sistemul de protecție a copilului?
Ești victimă a violenței în familie?
Conduci o Structură de Economie Socială sau esti specialist implicat în economie socială?

Cursul este organizat de Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară ACDC – Partener 3 în cadrul proiectului.

Durata cursului este de 120 de ore din care:
o pentru pregatirea teoretica 40 de ore
o pentru pregatirea practica 80 de ore
Tipul programului: Inițiere
Domeniul ocupaţional: competențe informatice
Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire): CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Condiţii de acces

Pentru a putea participa de acest curs gratuit beneficiarii trebuie:
o să aibă studii medii;
o să aparțină grupului țintă a proiectului (femei, manageri ai întreprinderilor sociale, persoane care au părasit timpuriu școala, persoane cu venit minim garantat, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, specialiști implicați în economia socială, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, victime ale violenței în familie).

Descrierea ocupaţiei

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se inițieze în utilizarea calculatorului și a programelor de bază.

Obiectivele acestui curs sunt:
– definirea conceptelor de bază ale tehnologiei informației, ale unui sistem de calcul, ale rețelelor de calculatoare, precum și a implicațiilor privind utilizarea lor
– utilizarea sistemului de operare Windows
– formarea și dezvoltarea abilității de tastare corectă
– formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte
– formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare a poștei electronice
– formarea deprinderilor de navigare în rețeaua internet
– formarea deprinderilor de proiectare și editare a prezentărilor electronice
– definirea conceptelor principale ale utilizării colecțiilor de date precum tabele sau baze de date.

Absolventii vor primi certificat de absolvire pentru cursul Competențe Informatice (Tehnologia Informației și Comunicării), curs de Inițiere. Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, iar certificatele sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstince si de Ministerul Educatiei Nationale, certificat în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit şi media de absolvire. Acest certificat va fi insotit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

LOCUL DE DESFĂŞURARE
a) pentru pregătirea teoretică:
o Localitatea Suceava, jud. Suceava
b) pentru pregătirea practică
o Localitatea Suceava, jud. Suceava
Date de contact:
o E-mail: proiectecouri@gmail.com
o Telefon (Suceava): 072 819 4388/ 074 560 2188/ 072 336 7034

Date: May 15th, 2015 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*