Curs GRATUIT de COMPETENTE COMUNE – COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA in cadrul proiectului ECOURI

Poți beneficia de curs GRATUIT de COMPETENȚE COMUNE – COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, în cadrul proiectului ECOURI, dacă te regăsești în una dintre următoarele situații:

Ești casnică?
Ai părăsit timpuriu școala?
Primești ajutor social de la Primărie?
Ai certificat de încadrare în grad de handicap?
Ești de etnie romă?
Ai părăsit sistemul de protecție a copilului?
Ești victimă a violenței în familie?
Conduci o Structură de Economie Socială sau esti specialist implicat în economie socială?

Cursul este organizat de SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL – Partener 1 în cadrul proiectului.

Durata cursului este de 78 de ore din care:
o pentru pregatirea teoretica 26 de ore
o pentru pregatirea practica 52 de ore
Tipul programului de formare profesională este de PERFECȚIONARE
Domeniul ocupaţional: COMPETENȚE COMUNE – COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire): CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Condiţii de acces

Pentru a putea participa de acest curs gratuit beneficiarii trebuie:
o să aibă studii minime obligatorii (școala generală gimnazială);
o să aparțină grupului țintă a proiectului (femei, manageri ai întreprinderilor sociale, persoane care au părasit timpuriu școala, persoane cu venit minim garantat, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, specialiști implicați în economia socială, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, victime ale violenței în familie).
Descrierea ocupaţiei:
Cursul de comunicare în limba engleză se adresează persoanelor care doresc să:
o îți îmbunătățească abilitățile de exprimare în limba engleză,
o îți certifice competențele dobândite pe parcursul vieții, într-un mediu informal,
o sau celor care își desfășoară activitatea într-un mediu în care se utilizează (cu precădere) limba engleză, în vederea unei comunicări eficiente cu partenerii.

Pentru fiecare nivel de pregătire, cursul se va desfășura în două etape:
PRIMA ETAPĂ:
Pentru nivelul A1/A2 (nivel introductiv/intermediar):
Predarea teoretică – 26 ore – în cadrul acestei etape se urmărește dobândirea de cunoștințe minime pentru a putea comunica în limba engleză: asimilarea conceptelor de bază ale limbii engleze (fonetică, vocabular, gramatică), formularea unor mesaje scurte și producerea unui mesaj scurt despre persoane și activități din universul apropiat, identificarea elementelor cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare, să poată să comunice (oral și scris) în domenii de largă utilizare.

ETAPA A DOUA:
Partea practică – 52 ore – în cadrul acestei etape se vor organiza seminarii care vor include conversații și simulări, acestea urmărind să dezvolte capacitatea de comunicare a cursanților în limba engleză în situații concrete de viață.
Absolventii vor primi certificat de absolvire pentru cursul de comunicare în limba engleză , curs de perfecționare. Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, iar certificatele sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstince si de Ministerul Educatiei Nationale, certificat în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit şi media de absolvire. Acest certificat va fi insotit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs

LOCUL DE DESFĂŞURARE
a) pentru pregătirea teoretică:
o Localitatea Baia Mare/Sighetu Marmației, jud. Maramureş
o Localitatea Suceava, jud. Suceava
b) pentru pregătirea practică
o Localitatea Baia Mare/Sighetu Marmației, jud. Maramureş
o Localitatea Suceava, jud. Suceava

Date de contact:
o E-mail: proiectecouri@gmail.com
o Telefon (Maramureș): 077 398 8190/ 075 858 6072 / 072 2824364
o Telefon (Suceava): 072 819 4388/ 074 560 2188/ 072 3367034

Date: mai 15th, 2015 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*