Curs GRATUIT de GHID DE TURISM – COR 511301 in cadrul proiectului ECOURI

Poți beneficia de curs GRATUIT de GHID DE TURISM – COR 511301, în cadrul proiectului ECOURI, dacă te regăsești în una dintre următoarele situații.

Ești casnică?
Ai părăsit timpuriu școala?
Primești ajutor social de la Primărie?
Ai certificat de încadrare în grad de handicap?
Ești de etnie romă?
Ai părăsit sistemul de protecție a copilului?
Ești victimă a violenței în familie?
Conduci o Structură de Economie Socială sau esti specialist implicat în economie socială?

Cursul este organizat de SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL – Partener 1 în cadrul proiectului.

Durata cursului este de 90 de ore din care:
o pentru pregatirea teoretica 30 de ore
o pentru pregatirea practica 60 de ore
Tipul programului: perfecționare
Domeniul ocupațional : turism, hoteluri și restaurante
Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire) – ABSOLVIRE

Condiţii de acces

Pentru a putea participa de acest curs gratuit beneficiarii trebuie:
– să aibă studii minime obligatorii (minim 10 clase absolvite);
– să aparțină grupului țintă a proiectului (femei, manageri ai întreprinderilor sociale, persoane care au părasit timpuriu școala, persoane cu venit minim garantat, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, specialiști implicați în economia socială, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, victime ale violenței în familie).

Descrierea ocupaţiei:
Ghidul de turism este persoana calificată şi specializată care însoteşte şi asistă turiştii pe toata durata desfaşurarii programelor turistice, oferă servicii turistice la nivelul contractului încheiat de turisti cu agentia, asigură realizarea integrală a programului turistic la standardul de calitate stabilit. În plus, monitorizează activităţile turiştilor pe parcursul călătoriei şi le oferă diverse informaţii cu caracter economic, istoric, cultural sau de altă natură privind localităţile şi punctele de atracţie vizitate. Organizează, la cererea turiştilor, excursii cu caracter opţional şi activităţi de agrement în situaţia în care programul nu se poate respecta din motive obiective.

Gestionează în mod responsabil mijloacele de plată încredintate pe timpul programului. Face propuneri de îmbunatăţire a programelor turistice pe baza propriei experienţe şi a sugestiilor turiştilor. Rezolvă situaţiile neprevazute care pot aparea pe parcursul excursiei.

Organizeaza, de comun acord cu turiştii alte activitati cu caracter recreativ. Aplică reglementarile specifice privind protecţia muncii, protecţia mediului, şi protecţia consumatorului. Rezolvă situaţiile neprevazute care pot aparea pe parcursul excursiei.

Se ocupa de finalizarea excursiei prin depunerea dosarului la agenţie în termenul stabilit, dosar ce contine raportul de ghid şi decontul pentru justificarea avansului primit la plecare.

Cursul cuprinde următoarele module:
Modulul 1: Lucrul în echipă;
Modulul 2: Asigurarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii și P.S.I. ;
Modulul 3: Întocmirea schiței primare a activității turistice;
Modulul 4: Aplicarea infomațiilor de interes turistic;
Modulul 5: Asigurarea unui climat favorabil turiștilor;
Modulul 6: Coordonarea activității turistice;
Modulul 7: Derularea activităților administrative ;
Modulul 8: Întocmirea programelor opționale;
Modulul 9: Gestionarea fondurilor alocate activiății;
Modulul 10: Asigurarea formalităților la trecerea frontierei
Modulul 11. Elaborarea raportului final;

Absolventii vor primi certificat de absolvire pentru ocupatia de GHID DE TURISM, COR 511301, curs de iniţiere. Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, iar certificatele sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstince si de Ministerul Educatiei Nationale, certificat în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit şi media de absolvire. Acest certificat va fi insotit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

LOCUL DE DESFĂŞURARE
a) pentru pregătirea teoretică:
o Localitatea Baia Mare/Sighetu Marmației, jud. Maramureş
o Localitatea Suceava, jud. Suceava
b) pentru pregătirea practică
o Localitatea Baia Mare/Sighetu Marmației, jud. Maramureş
o Localitatea Suceava, jud. Suceava

Date de contact:
o E-mail: proiectecouri@gmail.com
o Telefon (Maramureș): 077 398 8190/ 075 858 6072 / 072 2824364
o Telefon (Suceava): 072 819 4388/ 074 560 2188/ 072 3367034

Date: mai 15th, 2015 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*