Curs GRATUIT de Antreprenor in economia sociala – COR 112032 in cadrul proiectului ECOURI

Poți beneficia de curs GRATUIT de Antreprenor în economia socială – COR 112032, în cadrul proiectului ECOURI, dacă te regăsești în una dintre următoarele situații.

Ești casnică?
Ai părăsit timpuriu școala?
Primești ajutor social de la Primărie?
Ai certificat de încadrare în grad de handicap?
Ești de etnie romă?
Ai părăsit sistemul de protecție a copilului?
Ești victimă a violenței în familie?
Conduci o Structură de Economie Socială sau esti specialist implicat în economie socială?

Cursul este organizat de SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL – Partener 1 în cadrul proiectului.

Durata cursului este de 40 de ore din care:
o pentru pregatirea teoretică – 13 ore
o pentru pregatirea practica – 27 ore

Tipul programului de formare profesionala este de SPECIALIZARE.
Domeniul ocupaţional – Alte industrii şi servicii
Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire) – ABSOLVIRE

Condiţii de acces:

Pentru a putea participa de acest curs gratuit beneficiarii trebuie:
– să aibă studii minime obligatorii (minim 10 clase absolvite);
– să aparțină grupului țintă a proiectului (femei, manageri ai întreprinderilor sociale, persoane care au părasit timpuriu școala, persoane cu venit minim garantat, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, specialiști implicați în economia socială, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, victime ale violenței în familie).

Descrierea ocupaţiei:

Cursul se adresează persoanelor care se află în căutarea de soluții la probleme sociale într-un mod care să asigure independența economică și autosustenabilitatea, o parte dintre cei care vor beneficia de acest curs vor deveni manageri în cadrul Structurilor de Economie Socială înființate în cadrul proiectului.
Scopul cursului este dezvoltarea abilităților de identificare și rezolvare a problemelor sociale cu ajutorul principiilor din mediul de afaceri.
Antreprenoriatul social reprezintă cadrul care oferă instrumente pentru identificarea problemelor sociale și unde, folosind principii din mediul de afaceri, se pot genera resursele necesare rezolvării acestui tip de probleme. Antreprenorul social este acea persoană care este încrezatoare in ideea că orice comunitate poate avea capacitatea de a genera resurse care sa contribuie la rezolvarea problemelor din interiorul acesteia și că soluțiile gasite pot, la rândul lor, să susțina în mod independent o stare sociala de bine.

Unităţi de competenţă cheie:

Unitatea 1: Comunicare in limba oficială
Unitatea 2: Comunicarea în limbi straine
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiintă şi tehnologie
Unitatea 4: Competenţe informatice
Unitatea 5: Competenţa de a învăţa
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice
Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale
Unitatea 8: Competentă de exprimare culturală

Unităţi de competenţă generale
Unitatea 1: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Unitatea 3: Menţinerea unor relaţii de muncă etice
Unităţi de competenţă specifice
Unitatea 1: Realizarea studiului de fezabilitate
Unitatea 2: Elaborarea planului de afaceri
Unitatea 3: Gestiunea afcerii
Unitatea 4: Elaborarea proiectului social al afacerii
Unitatea 5: Gestionarea activităţii sociale
Unitatea 6: Promovarea antreprenoriatului social
Unitatea 7: Reprezentarea organizaţiei în relaţiile externe

LOCUL DE DESFĂŞURARE

a) pentru pregătirea teoretică:
o Localitatea Baia Mare/Sighetu Marmației, jud. Maramureş
o Localitatea Suceava, jud. Suceava
b) pentru pregătirea practică
o Localitatea Baia Mare/Sighetu Marmației, jud. Maramureş
o Localitatea Suceava, jud. Suceava

Absolventii vor primi certificat de absolvire pentru ocupatia de Antreprenor în economia socială, COR 112032, curs de specializare. Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, iar certificatele sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstince si de Ministerul Educatiei Nationale, certificat în care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului absolvit şi media de absolvire. Acest certificat va fi insotit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

Date de contact:
o E-mail: proiectecouri@gmail.com
o Telefon (Maramureș): 077 398 8190/ 075 858 6072 / 072 282 4364
o Telefon (Suceava): 072 819 4388/ 074 560 2188/ 072 3367034

Date: mai 15th, 2015 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*