ANUNT SELECTIE ANGAJATI IN CADRUL STRUCTURII DE ECONOMIE SOCIALA SOCIETATEA COOPERATIVA MOSTENIRE VIE

În vederea implementării proiectului „ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniu Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, având contract de finanțare POSDRU/173/6.1/S/146911, partenerul 1 S.C. Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare S.R.L. anunță desfășurarea în perioada 15.06.2015 – 30.06.2015 concursului de angajare/recrutare personal pentru SOCIETATEA COOPERATIVĂ MOȘTENIRE VIE.
Posturile nou create în cadrul acestei structuri sunt:
• Manager ai structurii de economie socială (1 persoană)
• Contabil (1 persoană)
• Specialist IT&designer (1 persoană)
• Agent vânzare (2 persoane)
• Designer (1 persoană)
Condiții de acces:
• Apartenența la Grupul Țintă al proiectului
• Înscrierea la unul dintre cursurile organizate în cadrul proiectului sau studii/calificare conform ocupatiei/meseriei
• Experiența în muncă/vechime reprezintă un avantaj

Persoanele interesate vor depune, până în data de 30.06.2015, Curriculum Vitae format Europass cu precizarea postului vizat și o cerere de înscriere în vederea participării la testarea psihologică şi interviul organizat în vederea angajării. Aceste documente vor fi depuse la sediul partenerului 1 SC CERC SRL – Baia Mare, str. Grigore Ureche, nr.10 A. Modelul de cerere de inscriere poate fi descărcat de mai jos.

Selecția viitorilor angajați va cuprinde următoarele șase etape:
1. Candidatii vor completa o cerere de înscriere la concursul de angajare în SES și vor depune un CV de tipul Europass;
2. Identificarea tipului de personalitate al fiecărui candidat în urma interpretării testului Holland aplicat în cadrul activității A5.1 Informare și consiliere profesională;
3. Analizarea CV-urilor depuse de candidați la sediul specificat anterior;
4. O a patra etapă este reprezentată de organizarea unei sesiuni de testare aptitudinală și un interviu;
5. În urma interviului, se va întocmi un tabel cu persoanele selectate, care va conține punctajul obținut de fiecare candidat și rezultatul selecției. Acest tabel va fi publicat pe site-ul proiectului www.proiectecouri.ro.
6. Întocmirea dosarului viitorilor angajați.

Avantaje:
• Mediu de lucru dinamic, profesionist și prietenos
• Salariu atractiv
• Patru din cele șase persoane angajate vor apaține grupurilor vulnerabile
• Oportunitatea de a învăța o meserie căutată pe piața muncii

Coordonator Tehnic Implementare
SC CERC SRL
Ieremia Cristian – Simion

Date de contact:
Crișan Andreea-Ioana – Expert informare și publicitate – SC CERC SRL
Telefon: 0745 125 904
E-mail: proiectecouri@gmail.com

Date: iunie 15th, 2015 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*