COMUNICAT DE PRESA – SEMINAR DE SENSIBILIZARE A COMUNITATII IN VEDEREA SPRIJINIRII ACTIVITATII STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALA INFIINTATE PRIN PROIECT

”ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”
Asociația Kelsen, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Centrul de Excelenţă pentru Resurse Comunitare SRL, SC Pol Succes SRL, Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociația Kult-Art și Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC), anunţă organizarea seminarului de sensibilizare a comunității în vederea sprijinirii activității structurilor de economie socială înființate prin proiect din cadrul proiectului ”ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”(cod proiect POSDRU/173/6.1/S/146911), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axă prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1:”Dezvoltarea economiei sociale”.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 intreprinderi sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord Vest și Nord Est, în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială. Proiectul se implementează pe o perioadă de 12 luni (ianuarie – decembrie 2015).
În cadrul proiectului se desfăşoară acţiuni de informare, orientare în carieră pentru 300 de persoane din cele două regiuni, urmate de activităţi de formare profesională şi înfiinţarea a 6 structuri de economie socială. În cadrul acestor Structuri de Economie Socială nou înființate vor fi angajate 36 de persoane aparţinând grupului ţintă.
Aceste acţiuni se adresează persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile, supuse riscului de excluziune socială, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, victime ale violenţei în familie, persoane cu venit minim garantat, persoane care au părăsit timpuriu şcoala și femei în situații de risc.
Cu ocazia acestui seminar vor fi prezentate cele 3 Structuri de Economie Socială înființate în Maramureș, precum și modalităţile de susţinere din partea comunităţii a activităţii structurilor de economie socială nou înfiinţate.
Seminarul va avea loc joi, 18.06.2015,ora: 12:00, Sighetu Maramației, 18.06.2015, ora: 12:00, Str. Piața Libertății, nr.24

Persoana de contact:

Crișan Andreea- Ioana– Expert informare și publicitate- SC CERC SRL
Telefon: 0745125904/ E-mail: proiectecouri@gmail.com

Date: June 17th, 2015 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*