PROMOTII CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA 2015

Sigla CERC

Furnizorul de formare profesională SC Centrul de Excelenţă pentru Resurse Comunitare SRL din Baia Mare organizează, în luna iulie 2015, cursuri de formare profesională acreditate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în următoarele domenii:

CURS ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ:

– Tipul cursului: Curs de specializare

– Condiţii de acces: studii minime obligatorii (minim 10 clase)

– Durata cursului: 40 ore

– Preț: 400 lei

– Cursul se adresează:

• Reprezentanţilor ONG-urilor/instituţiilor care au ca obiect de activitate integrarea socio-profesională a persoanelor din categorii defavorizate, în special persoane cu dizabilităţi şi care au înfiinţate structuri de economie socială (ateliere de terapie ocupationala/ateliere protejate/unitati protejate) sau doresc să dezvolte astfel de programe de economie socială • Persoanelor care se află în căutarea de soluţii la probleme sociale într-un mod care să asigure independenţa economică şi autosustenabilitate.

CURS COMPETENŢE ANTREPRENORIALE:

– Tipul cursului: curs de iniţiere

– Condiţii de acces: Şcoala generală gimnazială (minim 8 clase)

– Durata cursului: 45 ore

– Preț: 400 lei

– Cursul se adresează celor care:

• Doresc să dobândească ori să îşi dezvolte competenţele antreprenoriale;

• Intenţionează să demareze propria afacere;

• Doresc să identifice noi modalităţi de eficientizare a afacerii.

• CURS EVALUATOR DE PROIECTE

– Tipul cursului: Curs de specializare

– Condiţii de acces: Studii superioare

– Durata cursului: 48 ore

– Preț: 600 lei

– Cursul se adresează tuturor celor interesați de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare evaluării de proiecte cu finanțare nerambursabilă (finanțări din fonduri structurale și de coeziune, alte finanțări prin programe europene, finanțări prin programe naționale), respectiv:

• persoane care doresc sa devină evaluatori de proiecte

• manageri de proiect

• consultanți care scriu, implementează și/sau monitorizează proiecte.

• CURS MANAGER PROIECT:

– Tipul cursului: Curs de perfecţionare

– Condiţii de acces: Studii superioare

– Durata cursului: 60 ore

– Preț: 400 lei

– Cursul se adresează celor care:

• doresc să acceseze fonduri nerambursabile, să-şi dezvolte abilitatea de a redacta cereri de finanţare, să obţină finanţari şi să implementeze proiecte de succes;

• activează ca manageri de proiect sau ca membri ai echipelor de proiect, dar doresc să-şi dezvolte competenţele în acest domeniu, fie că lucrează în firme naţionale sau internaţionale, de stat sau private, sau în orice domeniu al administraţiei publice locale şi centrale;

• din perspectiva realizării şi implementării de proiecte finanţate din Fonduri Structurale şi Fonduri de Investiţii Europene, doresc să dobândească competenţe în domeniul managementului de proiect şi să promoveze profesional în cadrul firmei;

CURS AGRICULTOR ÎN CULTURI VEGETALE ŞI CRESCĂTOR DE ANIMALE – Tipul cursului: Curs de iniţiere

– Condiţii de acces: studii minime obligatorii (minim 10 clase)

– Durata cursului: 60 ore

– Preț: 400 lei

– Cursul de adresează persoanelor care lucrează în cultura plantelor de câmp şi creşterea animalelor, care se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice şi culturi furajere cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării animalelor şi a produselor acestora şi doresc să urmeze cursuri de specializare sau celor interesate de iniţierea unui proiect pentru atragerea de fonduri europene in agricultură. Certificatul obţinut constituie un avantaj în plus la întocmirea dosarelor aferente cererilor de finanţare pentru Măsura 141 şi Masura 112 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR).

• CURS GHID DE TURISM

– Tipul cursului: Curs de perfecţionare

– Condiţii de acces – Studii liceale (12 clase)

– Durata cursului: 90 ore

– Preț: 400 lei

– Cursul se adresează:

• Persoanelor interesate să lucreze ca ghid turistic.

• Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului respectând cerinţele UE

• Persoanelor care doresc să obţină atestatul de ghid național

• Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele și abilităţile necesare practicării meseriei de ghid național, de la cei mai buni specialişti în domeniul turismului

• Agențiilor de turism care doresc să-și specializeze personalul, pentru oferirea unor servicii turistice de calitate clienților

• Persoanelor care lucrează deja în domeniu dar doresc să îşi actualizeze şi/sau aprofundeze cunoştinţele, persoanelor pasionate de turism şi nu numai!

• CURS COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

– Tipul cursului: Curs de iniţiere: Nivel începător, intermediar şi avansat.

– Condiţii de acces: şcoala generală gimnazială (8 clase)

– Durata cursului: 78 ore

– Preț: 400 lei

– Cursul se adresează:

• Persoanelor care doresc să-şi învingă teama de a comunica în limba engleză.

• Persoanelor care doresc să utilizeze limba engleză în diferite situaţii: călătorii, socializare, corespondenţa cu dificultate medie/mare, la serviciu etc.

• Persoanlor care doresc sa-si gaseasca mai usor un loc de munca in strainatate, cursul avand module pentru lucratorii din: constructii, industria auto, agricultura, ingrijire la domiciliu, alimentatie publica, turism.

• Comunicarea în limba engleza va face referire la următoarele situaţii: la hotel, restaurant, gară, aeroport, descrieri de locuri şi persoane etc. Cursul poate fi urmat şi de persoanele interesate în engleza de afaceri sau în limbaje specializate (juridic, economic, comercial etc.), dar care nu au noţiunile structurilor gramaticale foarte clare sau care întâmpină probleme în susţinerea unei conversaţii simple.

• Parcurgerea unui modul sau a modulelor de limba engleză generală vă va ajuta să însuşiţi o gramatică corectă şi un vocabular pentru o conversaţie obişnuită, ceea ce vă poate îndruma şi către modulul Business English sau modulele de limbaj specializat.

• CURS CONSILIER VOCATIONAL

– Tipul cursului: Curs de specializare

– Condiţii de acces – Studii superioare

– Durata cursului: 223 ore

– Preț: 400 lei

• Cursul se adresează:

Cursul Consilier vocational se adresează persoanelor care doresc să joace rolul mentor pentru ceilalți, oferindu-le acestora sfaturi cu privire la orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susținerea post angajare evaluarea vocațională, pe scurt: dezvoltare socio-profesională. Asa cum prevede și Standardul ocupațional, serviciile de consiliere vocațională se adresează unui grup variat de persoane: tineri și adulți în cautarea unei identități profesionale, tineri și adulți cu dizabilitati sau care provin din sistemul de protecție socială, imigranți, someri, persoane casnice aflate în cautarea unui loc de munca, etc, răspunzandu-se la nivel profesionist la nevoile lor specifice ce pot viza dezvoltarea personală, vocaționala și profesională, dezvoltarea cunoștințelor, stabilirea unei identități profesionale, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, cunoștințelor, dezvoltarea deprinderilor de autonomie socială.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la nr. de tel: 0745125904, 0745125914, la adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com.

Date: July 27th, 2015 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*