Nou ! Oferta curs competente antreprenoriale

OFERTA CURS

pentru

Competențe Antreprenoriale

Certificat ANC

 

SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL  organizează curs de Competențe Antreprenoriale, in Baia Mare, pentru persoanele care vor sa acceseze fonduri prin depunerea de proiecte in cadrul Programului de finantare Start-up Nation.

 

Durata cursului este de 45 ore din care:

  • pentru pregatirea teoretica – 15 ore
  • pentru pregatirea practica – 30 ore

Tipul programului de formare profesionala este de INIȚIERE.

            Descrierea ocupaţiei:

Cursul se adreseaza tuturor persoanelor care vor să dobândească și să își dezvolte competențe și abilități generale, necesare dezvoltării propriei afaceri sau la obținerea de performanțe în cadrul activității lor profesionale. Programul de formare profesională are rolul de a ajuta la dezvoltarea capacităţii participanţilor de a pune ideile de afaceri în practică, planificare, organizare, conducere, evaluare şi comunicare.

Cursul este structurat pe două module:

  1. Pregătirea și inițierea unei afaceri
  2. Funcționarea și dezvoltarea afacerii

Cursul se va desfasura in doua etape:

 PRIMA ETAPA:

Partea teoretica – 15  ore – în cadrul acestei etape vor fi studiate următoarele tematici: analiza resurselor necesare unei afaceri, valorificarea ideilor și oportunităților de afaceri, legea 31/1990, contractele comerciale, managementul activității de marketing, comunicare în afaceri, piața, mixul de marketing, funcțiile managementului, planificarea strategică, managementul resurselor,managementul producției și serviciilor, controlul, coordonarea activiății de vânzare, bazele contabilității, planificarea financiară, informatizarea firmei, promovarea afacerilor în mediul electronic, planul de afaceri.

ETAPA A DOUA:

Partea practica – minim 27 de ore – în cadrul stagiului de practică, cursantii vor lucra pe studii de caz relevante, internationale si locale și vor avea de facut un plan de afaceri.

            SC CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL pune la dispoziţia cursanţilor suportul de curs, prezentari Power Point, planşe, reviste de specialitate şi lectori specialişti în domeniu.

Modalitati de evaluare a programului de formare:

Evaluare initiala, pe parcurs, de impact, de urmarire si finala.

     La EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI va fi completat un text grilă şi se va prezenta planul de afaceri elaborat.

Care sunt AVANTAJELE participarii la acest curs?

– asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

– pregatirea profesională este asigurată de lectori cu experianţă teoretică şi practică

– cursul este acreditat ANC (fostul CNFPA), iar diploma este recunoscută naţional şi international

– program de curs flexibil

– plata în rate (pentru personae fizice) şi multe alte avantaje

 

Absolventii vor primi certificat de absolvire pentru ocupatia de Competențe antreprenoriale, (nu are COR), curs de inițiere,  ce va purta antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale. Acest certificat va fi insotit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

 

 Pret curs: 500 lei

  Acte necesare inscrierii la curs:

  • carte de identitate
  • certificat de nastere;
  • certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui);
  • act studii;

La inceperea cursului, participanţii vor completa o cerere de inscriere şi un contract de formare profesională.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la nr. de tel: 0745125914, 0745318089 sau la adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com

Date: February 27th, 2017 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*