Anunt Selectie Angajati

ANUNȚ SELECȚIE ANGAJAȚI

În vederea implementării proiectului „Incubatorul socio-medical – instrument de inovare sociala”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială,  Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener în cadrul acestui proiect, organizează în  perioada 09.06.2017 – 19.06.2017  selecție de resurse umane. Posturile nou create sunt:

  • Expert informare si publicitate (1 post)

Cerințe: Studii superioare finalizate Operare PC: Corel, Word, Excel, Internet Min 5 ani experiență în domeniul informare, publicitate si comunicare Min 5 ani experiență în domeniul implementarii proiectelor cu finanțare europeană Competențe solicitate: Abilitați de lucru în programe de design grafică pentru elaborarea machetelor materialelor de promovare, abilități  de comunicare și prezentare în public, elaborare a comunicatelor, articolelor de promovare, de utilizare social media, de analizare a informațiilor

  • Expert organizare formare profesională (1 post)

Cerințe: Studii superioare finalizate 2 ani experiență în domeniul formării profesionale 2 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană Operare PC: Word, Excel, Internet Competențe solicitate: Abilități de lucru în domeniul formării profesionale, cunoașterea și aplicarea legislației în domeniu Abilitați psihopedagogice și de analizare a informațiilor Bun coordonator Capacitatea de a lucra în echipă

  • Expert organizare şi promovare evenimente (1 post)

Cerințe: Studii superioare finalizate 1 an experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană și informare/publicitate Operare PC: Word, Excel, Internet Competențe solicitate: Excelente abilități de comunicare și prezentare în public Abilități de organizare de evenimente publice, de a redacta articole și comunicate, de analizare a informațiilor Bun organizator Capacitatea de a lucra în echipă

  • Responsabil website (1 post)

Cerințe: Studii medii/superioare Operare PC: Corel, Photoshop, Adobe Iollustrator, Word, Excel, Internet nivel avansat Min 1 an experiență profesională specifică Competențe solicitate: Abilități în domeniul web design și social media Abilități de lucru în implementarea proiectelor și de analizare a informațiilor Adaptabil la tehnici noi Atent la detalii Capacitatea de a lucra individual și în echipă

  • Economist  (1 post)

Cerințe: Studii superioare finalizate în domeniul economic Min 5 ani experiență în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană Operare PC: Word, Excel, Internet Competențe solicitate: Capacitate de analiză şi sinteză a informațiilor Abilitați bune de planificare, organizare si monotorizare Atent la detalii

  • Secretar (1 post)

Cerințe: Studii medii/superioare 1 an experienta in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana Operare PC: Word, Excel, Internet Competențe solicitate: Receptivitate crescută la solicitările profesionale, capacitate de adaptare Abilități bune de planificare   Bibliografie obligatorie: Programul Operațional Capital Uman- Ghid Condiții generale, Apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate- Ghid Condiții specifice 4.2 CV-urile candidaților (în format europass) se transmit pe adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com  sau la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601, între orele: 08:00 -16:00. Selecția va consta în test scris și interviu. Data limită de depunere a documentelor: 14.06.2017

Date: June 9th, 2017 | Categories: News | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*