Proiectul “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială” (InSoMed)

Proiectul “Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială” (Prescurtat InSoMed) este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific: POCU/20/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, Cod proiect: POCU/20/4/2/101853.

Parteneriatul proiectului
Beneficiar: Municipiul Baia Mare Parteneri:
– P1: SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL;
– P2: Școala gimnazială nr. 18 Baia Mare;
– P3: SC ROGEPA SRL;

Valoarea totală a proiectului este de 24.732.262,11 lei, din care:
 Contribuție beneficiar: 610.882,90 lei
 Surse de finanțare nerambursabilă:
– Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 3.390.319,28 lei
– Valoarea nerambursabilă din FSE: 20.731.059,93 lei

Obiectivul proiectului este creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea situată în latura de sud-vest a Mun. Baia Mare. Astfel, vom oferi pe parcursul a trei ani (August 2017 – 15 August 2020), servicii integrate specializate pentru minimum 560 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care locuiesc în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare:
 Servicii de sprijin pentru ocupare (308 persoane, din care 90 vor primi sprijin financiar pentru angajare)
 Servicii educaționale (100 elevi)
 Servicii socio-medicale (152 persoane)
 Servicii medicale (80 persoane)
 Servicii sociale (560 persoane)
 Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit (100 persoane)
 Servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor personale (40 persoane)

Grupul țintă al proiectului: 560 de persoane care locuiesc în comunitatea marginalizatã vizată de intervenție și se află în risc de sărăcie și excluziune socială, din care:
– 100 de elevi din invățământul gimnazial (din care min. 35 – fete și 6 – romi)
– alte 460 persoane de peste 16 ani din care:
 min. 75 persoane vârstnice peste 65 ani (din care min. 27 femei),
 min. 35 romi (din care min. 13 femei),
 min. 10 persoane cu dizabilități (din care m. 4 femei),
 min. 200 femei apte de munca (16-64 ani)
 min. 140 barbati apti de munca (16-64 ani)
Grupul țintă trebuie să aibă domiciliul în: Municipiul Baia Mare, în cartierele: Republicii, Garii, Depozitelor si Traian, cu străzile: bld.București, G.Coșbuc, Cuza Vodă, bd.Decebal, Dobrogei, bd.Traian, Transilvaniei, Amurgului, Matei Basarab, C-tin Brâncoveanu, Bucovinei, Cosmonauților, Gării, Iancu de Hunedoara, Jupiter, Lăpușului, Neptun, Petru Rareș, Saturn, Uranus, Vlad Țepeș, Depozitelor, Mărgeanului, Motorului.

Rezultate așteptate:
– 196 participanți la Cursuri de inițiere/calificare în domeniile cerute pe piața muncii: zidar-pietrar-tencuitor, frizer, mașinist la terasamente, operator introducere și validare date, lucrător în alimentație, etc.
– 28 participanți la Cursuri de specializare în domeniile: consilier vocațional și comunicare în limba engleză
– 84 participanți la Cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale
– 308 subvenții pentru participarea la cursuri
– 560 beneficiari de servicii de consiliere socială / profesională / psiho-pedagogică.
– 3 târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM la care echipa de proiect va participa
– 3 târguri ale locurilor de muncă organizate în cadrul proiectului
– 1 Campanie de identificare a angajatorilor din zonă
– 35 de firme (Start-up-uri) beneficiare de finanțare (25.000 euro / firmă) pentru înființare și dezvoltare
– 55 subvenții pentru angajatori acordate pentru angajarea a 55 persoane pe piața muncii
– 100 elevi de gimnaziu beneficiari de stimulente financiare pe durata a 2 ani de școală și participanți la programul școală după școală, unde vor fi asistați de către psiho-pedagogi și experți pe diverse discipline școlare.

Date: September 14th, 2017 | Categories: Projects | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*