Participare la Mini-Bursa locurilor de munca AJOFM

ANUNȚ
Bursa locurilor de muncă AJOFM

Echipa proiectului InSoMed va participa cu un stand de prezentare la MINI-BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ, ORGANIZATĂ DE AJOFM MARAMUREȘ, VINERI 24 NOIEMBRIE 2017, cu scopul identificării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care ar putea beneficia de serviciile oferite prin proiect.
Municipiul Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Școala Gimnazială Nr. 18 și SC ROGEPA SRL, implementează proiectul „Incubatorul socio-medical- instrument de inovare socială”, Contract POCU/20/4/2/101853. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 4 „Promovarea incluziunii sociale”, Obiectiv Specific 4.2.
În cadrul proiectului, se vor desfăşura acţiuni de informare, recrutare și identificare grup țintă, orientare în carieră, formare profesională și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în zonă, urmate de activități și servicii pentru acces pe piața muncii (inclusiv acordarea de subvenții angajatorilor pentru includerea pe piața muncii a persoanelor din grupul nostru țintă), servicii de sprijin pentru participarea la educație a elevilor din zonă, servicii de consiliere socială, socio-medicală, servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit și servicii de asistență juridică.
Proiectul este destinat persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Baia Mare, care au domiciliul în unul din cartierele: Gării, Depozitelor, Traian și Republicii.
Pentru mai multe informații, vă așteptăm vineri 24 noiembrie 2017, între orele 09.00-11.00, la Bursa Locurilor de Muncă care se va desfășura la Sediul AJOFM Maramureș, pe strada Hortensiei nr. 1A, Baia Mare, să ne vizitați standul de prezentare.
Contact: E-mail: proiectinsomed@gmail.com;

Date: November 22nd, 2017 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*