Anunt selectie lectori Cursuri

Nr. 142 / 03.01.2018
ANUNȚ SELECȚIE
LECTORI CURSURI
în cadrul proiectului „Incubatorul socio-medical – instrument de inovare socială”, POCU/20/4/2-101853

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener în cadrul acestui proiect, organizează în perioada 03.01.2018 – 12.01.2018, o selecție de resurse umane pentru posturile de LECTORI CURSURI:
– un post de lector pentru cursul de COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ (inițiere)
– un post de lector pentru cursul de CONSILIERE VOCAȚIONALĂ.
– un post de lector pentru cursul de DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE

Cerințe pentru postul de lector pentru cursul de COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ:
• Studii superioare finalizate
• Certificat de FORMATOR
• 2 ani experienta in domeniul formarii profesionale (predare cursuri Comunicare în limba engleză pentru adulți)
• 2 ani experienta in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana
• 2 ani experienta profesionala
• Operare PC: Word, Excel, Internet

Competențe solicitate pentru postul de lector pentru cursul de COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ:
• Abilitati psihopedagogice si de formare profesionala in domeniul comunicarii in limba engleza
• Abilitati de lucru in implementarea proiectelor
• Abilitatea de a se adapta la diversitatea cursanţilor
• Abilitati bune de analizare a informatiilor
• Capacitatea de a lucra in echipa

Responsabilitățile postului:
• Asigura organizarea, desfasurarea si monitorizarea cursului Comunicare in limba engleza ( A6.2) pentru o grupa de cca 14 persoane.
• Pregatire suport de curs ( A6.2)
• Revizuirea, adaptarea materialelor suport necesare pentru aceasta activitate ( A6.2)
• Asigura persoanele/ cursantii cu materialele suport ( A6.2)
• Evaluarea rezultatelor ( A6.2)

Cerințe pentru postul de lector pentru cursul de CONSILIERE VOCAȚIONALĂ:
• Studii superioare finalizate
• Certificat de FORMATOR
• min 5 ani experienta in domeniul formarii profesionale
• 2 ani experienta in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana
• Operare PC: Word, Excel, Internet

Competențe solicitate pentru postul de lector pentru cursul de CONSILIERE VOCAȚIONALĂ:
• Abilitati psihopedagogice si de formare profesionala in domeniul consilierii vocaționale / în carieră
• Abilitati de lucru in implementarea proiectelor
• Abilitatea de a se adapta la diversitatea cursanţilor
• Abilitati bune de analizare a informatiilor
• Capacitatea de a lucra in echipa

Responsabilitățile postului:
• Asigura organizarea, desfasurarea si monitorizarea cursului de consilier vocațional
(A6.2) pentru o grupa de cca 14 persoane.
• Pregatire suport de curs ( A6.2)
• Revizuirea, adaptarea materialelor suport necesare pentru aceasta activitate ( A6.2)
• Asigura persoanele/ cursantii cu materialele suport ( A6.2)
• Evaluarea rezultatelor ( A6.2)

Cerințe pentru postul de lector pentru cursul de DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE:
• Studii superioare finalizate
• Calificare specifică domeniului de formare anunțat
• Min 10 ani experienta in domeniul formarii profesionale (curs de perfecționare/specializare – Formator CNFPA/ANC)
• Operare PC: Word, Excel, Internet
Competențe solicitate:
• Abilităţi psihopedagogice şi de formare profesională în domeniul antreprenoriatului
• Abilitatea de a se adapta la diversitatea cursanţilor
• Abilitati bune de analizare a informatiilor
• Capacitatea de a lucra in echipa

Responsabilitățile postului:
• Asigura organizarea, desfasurarea si monitorizarea cursului Competente antreprenoriale (A7.1)
• Pregatire suport de curs (A7.1)
• Revizuirea, adaptarea materialelor suport necesare pentru aceasta activitate (A7.1)
• Asigura persoanele/ cursantii cu materialele suport (A7.1)
• Evaluarea rezultatelor (A7.1)
• Se implica in organizarea concursului de planuri de afaceri in acordarea de consultanta si suport pentru realizarea planurilor de afaceri (A7.2)

Bibliografie obligatorie:
• Programul Operațional Capital Uman – Ghid Condiții generale,
• Apel POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – Ghid Condiții specifice 4.2
• Sectiuni din cererea de finantare a proiectului
CV-urile candidaților (în format Europass), împreună cu documentele care atestă competențele solicitate și experiența specifică (diplome, certificate, adeverințe etc) se transmit pe adresa de e-mail cerc.consultanta@gmail.com sau se depun la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601, între orele: 08:00 -16:00.
Selecția va consta în analiza dosarelor și interviu.
Data limită de depunere a documentelor: 12.01.2018
Selecția dosarelor și interviul vor avea loc în datele de 15-16.01.2018 la sediul nostru din Baia Mare, str. Culturii, nr.5, etaj 6, cam 601.

Date: ianuarie 3rd, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*