Anunt achizitie SERVICII CATTERING

Nr. 143/04.01.2018

ANUNŢ DE INTENTIE VALABIL IN MOD CONTINUU

SC CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL, cu adresa: str. Culturii nr. 5, cam 601, e-mail: cerc.consultanta@gmail.com, tel: 0745318089, web www.cerc-consultanta.ro, intenționează să achiziționeze, prin intermediul SEAP -procedura simplificata proprie, servicii de catering, cod CPV 55520000-1, pentru asigurarea unei mese zilnice pentru participantii la cursurile organizate in cadrul proiectului POCU/20/4/2/101853, cu titlul „Incubatorul socio – medical, instrument de inovare socială”, cofinanţat din Fondul Social European prin Progamul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Valoarea achiziţiei conform bugetului proiectului: (maxim) 24.780 lei inclusiv TVA (9%).

Perioada de derulare a contractului: ianuarie – august 2018.
Valabilitate oferta: min 8 luni.
Criteriul de atribuire: oferta cu pretul cel mai scazut.

Serviciul va consta in oferirea unei mese calde (3 feluri – conform caiet de sarcini) pentru persoanele care vor participa la cursurile organizate de SC CERC SRL in aceasta perioada in municipiul Baia Mare.

Se estimeaza un numar total de max 2478 portii livrate in cadrul contractului in municipiul Baia Mare, la o valoare max de 10 lei/portie inclusiv TVA, la adresa B-dul Republicii nr. 8.

Caietul de sarcini se poate descarca de pe site-ul www.cerc-consultanta.ro sau se poate solicita de la sediul firmei sau prin e-mail cerc.consultanta@gmail.com. Anunt achizitie catering_CERC

Caiet sarcini catering_CERC

Ofertele se vor transmite la sediul firmei sau prin e-mail, pana la data de 19.01.2018, ora 12.00.

Date: January 4th, 2018 | Categories: Proiect InSoMed | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*