ACHZITIE SERVICII DE MANAGEMENT FINANCIAR PROIECT AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”,

Nr. 19/11.01.2018

ANUNT DE INTENTIE
ACHZITIE SERVICII DE MANAGEMENT FINANCIAR
PROIECT AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”,
cod SMIS 106237 – POCU/82/3/7/106237

SC CERC SRL doreste sa achzitioneze Servicii de management financiar si asistenta contabila, cod CPV 79200000-6, pentru desfasurarea activitatilor de management financiar a proiectului „AS NV – Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”, cod SMIS 106237 – POCU/82/3/7/106237.

Perioada de contractare: 23 luni, respectiv: 1 februarie 2018 – 30 iunie 2019 si 01 iulie 2020 – 31 dec 2020.
Costul maxim alocat pentru achizitie este de 3500 lei/luna, fara TVA.

Serviciile prestate in cadrul contractului vor acoperi, in principal, urmatoarele domenii:
elaborare documente financiar contabile, elaborare cereri de prefinantare, plata, rambursare, verificarea elgibilitatii cheltuielilor in conformitate cu cererea de finantare si bugetul proiectului, realizarea platilor planificate, ridicarea extraselor de cont, verificarea legalitatii, oportunitatii si a necesitatii cheltuielilor angajate, realizarea executiei bugetare aferente proiectului, defalcarea costurilor pe activitati/subactivitati, intocmirea actelor aditionale/notificari si a raspunsurilor la clarificarile solicitate de AM/OIR pe probleme finaciare, verificarea statelor de salarii lunare si incadrarea acestora in cuantumuruile aprobate in CF si conforme cu legislatia in vigoare.
Plata se va face lunar, pe baza de factura si raport de activitate.

Doc. solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de furnizare (copii conform cu originalul):
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat
– Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese (model transmis de beneficiar).
– Documente privind experienta relevanta in proiecte cu finantare europeana (min 5 ani).

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana la data de 19 ianuarie 2018, ora 12.00, la adresa: Baia Mare, str. Grigore Ureche nr. 10A, sau pe e-mail: cerc.consultanta@gmail.com.

Informatii suplimentare la tel. 0745318089.

Ieremia Cristian-Simion
Administrator/coordonator proiect

Anunt intentie achiz manag financiar 10623701252018090555

Date: January 11th, 2018 | Categories: Proiect ASNV | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*