Locuri de munca vacante

NOU ! Oferte locuri de muncă vacante Maramureș – MAI 2020
LMV

SC CERC SRL oferă servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă de  

INFORMARE, CONSILIERE ŞI MEDIERE PE PIAŢA MUNCII

Aceste servicii  se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi vizează creşterea şanselor de ocupare a acestor categorii de persoane. Pentru stimularea ocuparii fortei de munca, măsurile sunt  realizate prin urmatoarele servicii specializate:

 • Informare si consiliere profesionala
 • Mediere pe piaţa muncii

Serviciile de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii se adreseaza solicitantilor de locuri de munca care doresc sa actioneze pe plan profesional din diferite motive:

 • sunt someri;
 • nu sunt someri, dar doresc un loc de munca mai bun;
 • au un loc de munca si vor sa-l pastreze;
 • intentioneaza sa-si schimbe profesia deoarece aceasta nu le mai ofera satisfactii profesionale, castiguri satisfacatoare;
 • doresc sa evolueze profesional prin specializari, perfectionari calificari suplimentare.

Informarea si consilierea profesionala reprezintă un set de servicii care sunt acordate in mod gratuit persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca, prin care se realizează:

 • furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
 • dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
 • evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
 • instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

Medierea muncii Prin activitati de mediere a muncii, se pun in legatura angajatorii cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu, pentru ocuparea fortei de munca. Activitatile constau in:

 • oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de targuri ale locurilor de munca;
 • organizarea de activitati de mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
 • organizarea de activitati de preselecti a candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca (și nu numai) pot participa la programe de formare profesionala organizate de catre furnizorul de formare SC CERC SRL (detalii in pagina Cursuri de formare) care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.

Accesul la programele de formare profesionala organizate de firma noastră se face in urma participării la activitati de informare si consiliere profesionala sau de mediere.

Conform legii, programele de formare profesionala asigura, după caz, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca (dar si persoanelor care doresc să se perfecționeze pentru locul lor de muncă).

Tipurile de programe de formare profesionala se stabilesc și se organizează in functie de cerintele de pe piata muncii si in functie de optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor care doresc să participe la cursuri de formare.