ANUNT INTENTIE ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE AUTOTURISM

Nr.114./ 27.04.2021

ANUNȚ DE INTENȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii închiriere vehicul, servicii necesare deplasărilor experților în zonele de implementare a proiectului, pentru realizarea activităților.

Cod CPV: 34110000-1 Autoturisme

DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND ACHIZITIA PUTETI GASI AICI 4 Anunt intentie serv inchiriere auto

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 06.05.2021, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directa, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.
Documentul solicitat ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de prestări servicii este Certificat constatator ONRC din care sa reiese că furnizorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător

Manager proiect
Ieremia Dan Gabriel

Date: aprilie 27th, 2021 | Categories: Noutati, Proiecte | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*