COMUNICAT ORGANIZARE CONFERINTA LANSARE PROIECT POCU „SANSE NOI” și SEMINAR

COMUNICAT DE PRESĂ
Organizare conferința de lansare, urmată de Seminarul de promovare a formării profesionale continue – proiect „Șanse noi” Contract POCU/726/6/12/135441
Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de SOLICITANT, în parteneriat cu ASOCIAȚIA „PROVALOARE”,
anunţă organizarea Conferinței de lansare, urmată de Seminarul de promovare a formării profesionale continue în cadrul proiectului „Șanse noi” Contract POCU/726/6/12/135441, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului și participării la formare profesională continuă a 652 persoane angajate pe piața muncii, prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare și îmbunătățirea statutului pe piața muncii.
Proiectul propus va contribui la creșterea nivelului de calificare și îmbunătățire a statutului pe piața muncii pentru minimum 652 persoane angajate din Regiunea de Nord-Vest și nu numai, iar grupul țintă va fi format din persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au domiciliul/ reședința în una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României; sunt angajați, inclusiv PFA și I.I.; au împlinit 25 ani; au vârsta sub 65 de ani. Persoanele trebuie să se încadreze în cel puțin una din următoarele condiții: persoane cu nivel scăzut de calificare/ persoane din mediul rural, persoane cu vârsta peste 40 de ani.
În cadrul proiectului, se va organiza o campanie de promovare a participării la formarea profesională continuă, în urma căreia vor fi informate minimum 700 persoane cu privire la serviciile proiectului și vor fi recrutate un număr de minimum 652 persoane, care doresc să își îmbunătățească statutul pe piața muncii și să participe la activități de consiliere și formare.
Solicitantul va derula 14 grupe de cursuri de formare profesională pentru grupul țintă (350 persoane), din care 10 grupe de cursuri autorizate de către ANC (competențe antreprenoriale, ghid turism, agricultor, tapițer) și 4 grupe de curs neautorizate (contabilitate primară) în urma cărora absolvenții vor dobândi certificate ANC, respectiv certificate de absolvire care vor atesta cunoștințele în domeniile de mai sus.
Partenerul va derula 28 grupe de cursuri de formare profesională / workshopuri pentru grupul țintă (352 persoane), neautorizate (competențe digitale și comunicare în limbi străine), în urma cărora absovenții vor dobândi certificate de absolvire care vor atesta cunoștințele în domeniile de mai sus.
Pentru cel puțin 385 persoane participante la activitățile de formare din proiect se va oferi sprijin personalizat pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun sau a ocupa un post superior celui actual și dezvoltarea carierei, prin adaptarea competențelor la cerințele pieței muncii în continuă schimbare.
Aceste evenimente se vor desfăşura în data de 14 Mai 2021, în Baia Mare, Aula Mare a Universității Vasile Goldiș, str. Culturii, nr. 5, începând cu ora 14:00.

Date de contact:

E-mail: p.sansenoi@gmail.com
Telefon: 0771 711069
Ieremia Dan – Gabriel – Manager de proiect

Afis A3 Sanse Noi Aprilie 2021-01

Date: mai 10th, 2021 | Categories: Noutati, Proiecte | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*