ANUNT INTENTIE ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE AUTO

Nr.167/ 20.05.2021
ANUNȚ DE INTENȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii închiriere vehicul, servicii necesare deplasărilor experților în zonele de implementare a proiectului, pentru realizarea activităților.
Cod CPV: 34110000-1 Autoturisme

Sursa de finantare: proiectul „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 28.05.2021, ora 12:00.

MAI MULTE DETALII PRIVIND ACHIZITIA PUTETI REGASI AICI Anunt intentie servicii inchiriere vehicul

Manager proiect
Ieremia Dan Gabriel

Date: mai 20th, 2021 | Categories: Noutati, Proiecte | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*