ANUNT INTENTIE ACHIZITIE RECHZITE CURSURI

Nr.173/ 20.05.2021

ANUNȚ DE INTENȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Materiale derulare sesiuni formare-cursuri (Ghid turism, Competențe antreprenoriale și Contabilitate), servicii necesare desfășurării activității A4.1 Organizare și furnizare programe de FPC autorizate și neautorizate pentru minimum 350 persoane din grupul țintă
Codul CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate
79800000-2 – Servicii tipografice si servicii conexe

Sursa de finantare: proiectul „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societații, situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 26.05.2021, ora 12:00

MAI MULTE DETALII PRIVIND ACHIZITIA SE POT REGASI AICI Anunt intentie rechizite

Manager proiect
Ieremia Dan Gabriel

Date: mai 20th, 2021 | Categories: Noutati, Proiecte | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*