ANUNT INTENTIE ACHIZITIE SERVICII TRANSPORT CAZARE SI MASA CURSANTI

Nr.191/ 24.05.2021
ANUNȚ DE INTENȚIE

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii transport, cazare și masă GT și experti curs Contabilitate, servicii necesare desfășurării activității A4.1 Organizare și furnizare programe de FPC autorizate și neautorizate pentru minimum 350 persoane din grupul țintă
Cod CPV: 63515000-2 – Servicii de turism

Sursa de finantare: proiectul „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 31.05.2021, ora 12:00.

DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND ACHIZITIE PUTETI REGASI AICI
4 Anunt intentie achizitie transport cazare masa Conta

Manager proiect
Ieremia Dan Gabriel

Date: mai 24th, 2021 | Categories: Noutati, Proiecte | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*