COMUNICAT POST EVENIMENTE PROIECT SANSE NOI

17.05.2021
COMUNICAT post evenimente – Conferința de lansare, urmată de Seminarul de promovare a formării profesionale continue în cadrul proiectului „Șanse noi” contract POCU/726/6/12/135441

Vineri, 14 Mai 2021, a avut loc în Baia Mare, Aula Mare a Universității Vasile Goldiș, str. Culturii, nr. 5, Conferința de lansare, urmată de Seminarul de promovare a formării profesionale continue în cadrul proiectului „Șanse noi” contract POCU/726/6/12/135441.
Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de SOLICITANT, în parteneriat cu ASOCIAȚIA „PROVALOARE”, implementează în parteneriat acest proiect, în perioada martie 2021 – martie 2023. Pentru a participa la proiectul „Șanse noi”, persoanele doritoare trebuie să aibă între 25-65 de ani, să aibă domiciliul în Regiunea Nord-Vest sau regiuni învecinate și să îndeplinească măcar una dintre condițiile: nivel scăzut de calificare; proveniență din mediul rural; vârsta de peste 40 de ani.
La eveniment au participat membrii echipei de proiect din partea beneficiarului și al partenerului, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, reprezentanți ai ONG-urilor, dar și un număr impresionant de persoane interesate.
Cuvântul de deschidere, prezentarea partenerilor și rolul parteneriatului în implementarea proiectului l-a avut Managerul proiect – Ieremia Dan Gabriel în calitate de Solicitant, urmat de Jakab Pușa Ioana, în calitate de Partener. Cei doi parteneri au prezentat fiecare activitățile pe care le desfășoară în mod constant pe piața muncii, rezultatele obținute în decursul timpului, dar și rolul și responsabilitățile fiecărui partener pe parcursul celor 2 ani de implementare a noului proiect.
Prezentarea obiectivelor și activităților proiectului „Șanse noi” a fost făcută de Bitto Cristina Alexandrina – Coordonator activități CERC SRL. În implementarea proiectului, cei doi parteneri vor respecta temele secundare FSE și temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020: nediscriminare, îmbunătățirea accesibilității, utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și inovare socială. De asemenea, s-a prezentat condițiile care trebuie îndeplinite și beneficiile persoanelor care se înscriu în proiect.
Mare Andreea Mădălina – Expert formare profesională CERC SRL a prezentat cursurile organizate gratuit prin acest proiect pentru persoanele eligibile, de către cei doi furnizori de formare profesională: competențe antreprenoriale; ghid turism; agricultor; tapițer (acreditate ANC) și contabilitate primară; inițiere în operare PC; comunicare în limbi străine (neacreditate).
Importanța participării la formarea profesională continuă și beneficiile acesteia a fost prezentata de Pop Emil Ioan – Expert organizare campania informare CERC SRL, printr-o analiză a avantajelor și beneficiile participării la formare profesională continuă, avantajele și beneficiile societăților ai căror angajați participă la formare profesională, modul dezvoltării carierei prin participarea angajaților la cursurile organizate prin proiectul de față.
Serviciile de sprijin oferite în vederea îmbunătățirii statutului pe piața muncii după participarea la formare profesională continuă, a fost făcută de Bochiș Elena Maria – Expert acces pe piața muncii CERC SRL.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 – Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe.

Ieremia Dan Gabriel – manager proiect

P1460349

P1460365

P1460369

P1460388

P1460396

P1460413

Date: mai 24th, 2021 | Categories: Uncategorized | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*