CERC

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare este o firmă de consultanță în management și afaceri. Deși este nou pe piață, fiind înființat în anul 2011, centrul are specialiști cu peste 15 ani de experiență în realizarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. În plus, centrul este și  furnizor de formare profesională acreditat, autorizat în servicii de informare și consiliere, conform Legii 76/2002 și autorizat ca operator date cu caracter personal.

Pe de altă parte, SC CERC SRL prestează servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul autorităţilor din sistemul de management al instrumentelor structurale cu Ministerul Fondurilor Europene (mai multe informatii) .

Obiectivul principal al organizaţiei este realizarea de proiecte viabile care să corespundă cu solicitările clienților și cu cerințele programelor finanțate de Uniunea Europeană. Managementul de proiect este un proces care implică identificarea cerințelor proiectului, stabilirea obiectivelor proiectului, analiza riscurilor. În plus, managementul proiectelor include planificarea, punerea planului proiectului în acțiune și măsurarea performanței și a progresului. Pentru SC CERC SRL, este foarte important beneficiarul şi timpul său preţios, iar de aceea se vine în întâmpinarea acestuia cu o ofertă complexă pentru a minimiza pe cât posibil perioada pe care acesta o risipeşte în contactarea serviciilor de consultanță.

Misiunea organizaţiei este de a însoţi clienţii de-a lungul întregului proces de punere în practică a ideii lor de investiţie: de la formularea ideii de proiect, până la final, când deja s-a concretizat investiția.