ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZITIE CAZARE SI MASA CURSURI

Societatea: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

CUI: RO28154654, Nr.ORC: J24/204/2011

Sediul social: Baia Mare, str. Grigore Ureche nr. 10A, judeţul Maramureș

Nr.539/ 08.05.2023

ANUNȚ DE INTENȚIE

 

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, demarează achiziția de Servicii cazare, masa participanti cursuri pentru desfășurarea activităților de proiectului de mai sus.

Cod CPV: 63510000-7 – Servicii de agenții de turism și servicii conexe.                        

DETALII SE POT REGASI IN ATASAMENT AICI 3. Anunt intentie achizitie cazare masa

Perioada de derulare a achiziției: Mai 2023.

Sursa de finantare: proiectul „Digitalizarea! Avantaj și provocare pentru angajații din IMM”, POCU/860/3/12/142702, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific.3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la punctul de lucru al societații, situat în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, județ Maramureș, până la data de 16.05.2023, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

 

Ieremia Dan Gabriel

Administrator